Categorie archieven: Wonen

G4 steden staan voor enorme bouwopgave

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen? De bestaande stad verdichtend en verduurzamend en met leefbaarheid en mobiliteit als belangrijke randvoorwaarden, doen de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag verwoede pogingen om de woningvoorraad gelijke tred te laten houden met de snelgroeiende bevolking. Starters, studenten, expats, mensen met een middeninkomen… De vraag is bijna […]