Belang Bouwinvest in Amsterdam groeit gestaag

Bouwinvest en Amsterdam zijn nauw met elkaar verbonden. Een belangrijk deel van de pensioengelden van werknemers is belegd in projecten in de hoofdstad. Bij voorkeur werkt Bouwinvest gebiedsgewijs, zo geven Dick van Hal en Michiel de Bruine aan. Met een mix aan functies komt zo een aantrekkelijke, gemengde stad in beeld – die op termijn duurzaam zal zijn. “Onze focus ligt op kwaliteit en de langere termijn.”

Klik hier en lees het hele artikel