Zomer 2023 – Werken & Logistiek

Bekijk artikelen

Zomer 2023 – Ondernemers

Bekijk artikelen

Zomer 2023 – Retail

Bekijk artikelen

Zomer 2023 – Wonen & Zorgvastgoed

Bekijk artikelen

Wintergasten wonen & zorgvastgoed

De Wintergastenspecial over de thema’s wonen en zorgvastgoed staat boordevol persoonlijke verhalen en visies van professionals die in steden het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef. Het zijn spannende tijden, ook voor de vastgoedwereld. We moeten ‘stevig doortrappen’, aldus minister De Jonge als hij het heeft over 900.000 nieuwe woningen voor 2030. Maar is dat haalbaar? De oorlog, stijgende brandstof- en grondstofprijzen, rentestijging, inflatie, onrust op de aandelenmarkten, tekorten op de arbeidsmarkt en klimaatverandering vormen grote uitdagingen. Om u een om een zo goed en compleet mogelijk toekomstbeeld te schetsen zijn we in deze special in gesprek gegaan met vele marktpartijen die hun plannen, ambities, initiatieven en projecten voor het voetlicht brengen. De toekomstbestendigheid van het vastgoed is altijd al een belangrijk thema geweest, maar zal zeker het aankomende jaar prominent zijn.

Bekijk artikelen

Werken, Logistiek, Ondernemerschap & Retail

Er gebeurt veel in de wereld en we rollen van de ene crisis in de andere. Daar kun je somber van worden, maar we kijken toch liever naar de lichtpuntjes. ‘Tijdens de pandemie waren we met z’n allen heel bang voor Covid en de ontwrichting van de economie. Maar uiteindelijk zijn we er verrassend goed doorheen gekomen. Toen de wereld weer openging, was er sprake van nieuwe energie. De sfeer was positief, duurzaamheid stond hoog op de agenda en de investeringsbereidheid was groot: we gingen ervoor! Tot de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooide. De oorlog is er nog steeds, de economie heeft een knauw gekregen en het wereldtoneel is drastisch veranderd, maar het leven draait wel gewoon door. Leven met nieuwe omstandigheden, dat kunnen we als mensen blijkbaar goed. Maar hoe staan we er nu echt voor en wat zijn de gevolgen voor de vastgoedbranche dat leest u in deze special met ondernemers over de Kantoren, Retail en Logistieke markt. We kijken terug naar 2022 en vooruit naar 2023 en verder.

Bekijk artikelen

Wonen en Zorgvastgoed

Op de ideale woningmarkt zijn er voldoende en betaalbare woningen voor iedereen. Helaas is de werkelijkheid op dit moment anders en bezit niemand dé sleutel om dat probleem op te lossen. Samenwerking is dan ook essentieel voor het succesvol realiseren van de woonambities. Deze woonspecial staat boordevol verhalen van decionmakers die hun visies, plannen en projecten voor het voetlicht brengen en hun professionele mening geven over de toekomst van wonen.

Bekijk artikelen

De Retailwereld schudt op haar grondvesten.

En dat heeft niet alleen te maken met de stijgende energie- en grondstofprijzen, de inflatie, personeelstekorten, cao-onderhandelingen en logistieke kosten. Het is schaken op meerdere borden en dat het maakt het spel zo boeiend voor topbestuurders van retailers, die medewerkers uit de thuiswerkstand halen en uitdagen om kort op de bal te spelen.

Bekijk artikelen

Werken & Logistiek

De grote vraag die boven de kantorenmarkt hangt: hoe ziet de mix tussen thuiswerken en op kantoor werken er uit? Op de kantorenmarkt gaat het prima; het aantal opnamemeters groeide flink in 2021 na het crisisjaar. Toch hangt er wel wat boven de markt waar vooral beleggers onrustig van kunnen worden; de hoge grondstofprijzen, de dure energie en de vraag: hoe gaan mensen eigenlijk werken de komende jaren?

Bekijk artikelen

VastgoedOndernemers

Ondernemers hebben iets gemeen. Tuurlijk, ze hebben visie, stippelen slimme strategieën uit, nemen vaak de juiste beslissingen en bouwen aan een succesvol bedrijf met een enorme focus, en als ze starten dan zien ze iets wat iedereen ziet maar doen iets wat niemand anders doet. Wij verzamelden in deze editie verhalen van Ondernemers die het verschil maken in de vastgoedbranche.

Bekijk artikelen

Wintergasten

In deze verhaleneditie kijken professionals en ondernemers naar de ontwikkeling van Werken en Retail en andere functies. Hoe zijn ze door de coronaperiode gekomen en wat zijn de kansen, zorgen en uitdagingen voor de toekomst. In dit magazine komen persoonlijke en zakelijke visie samen. Het zwaartepunt ligt op sterk inhoudelijk interviews aangevuld met enkele vaste persoonlijke en zakelijke rubrieken. We kijken terug naar 2021 en vooruit naar 2022 en verder.

Bekijk artikelen

Wintergasten woonspecial

De Wintergasten woonspecial is een editie boordevol persoonlijke verhalen en visies van professionals die in steden het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef. Om u een om een zo goed en compleet mogelijk toekomstbeeld te schetsen zijn we in deze woonspecial in gesprek gegaan met vele marktpartijen die hun plannen, ambities, initiatieven en projecten voor het voetlicht brengen. De toekomstbestendigheid van het vastgoed is altijd al een belangrijk thema geweest, maar zal zeker het aankomende jaar prominent zijn.

Bekijk artikelen

Retail – De post-corona uitdaging: Bied meer beleving retailers

Zomer 2021. We weten dat terug naar het oude normaal niet meer kan in het besef dat mensen ook na de lockdown nog steeds graag hun geld in de winkelstraat uitgeven. Dat is net zo’n sociale basisbehoefte als een terrasje pakken. Welke lessen retailers trekken uit het veranderende consumentengedrag? En wat betekent dit voor binnensteden aan de vooravond van een ongekende transformatieopgave? Een groep ervaringsdeskundigen geeft antwoord. ‘Corona is misschien wel een geschenk: het versnelt de bewustwording en verhoogt het tempo van handelen.’

Bekijk artikelen

Wonen: Nederland moet opnieuw ingericht worden

Het woningtekort is groot, volgens kenners moeten we de komende tien jaar een miljoen huizen bijbouwen. Op welke manier kunnen we uit die woningcrisis komen? Dat vragen we aan experts Peter Boelhouwer (TU Delft), Onno Hoes (NVM) en Michiel de Bruine (Bouwinvest).

Bekijk artikelen

Vastgoed Ondernemers

Ondernemers hebben iets gemeen. Tuurlijk, ze hebben visie, stippelen slimme strategieën uit, nemen vaak de juiste beslissingen en bouwen aan een succesvol bedrijf met een enorme focus, en als ze starten dan zien ze iets wat iedereen ziet maar doen iets wat niemand anders doet. Wij verzamelden in deze editie verhalen van Ondernemers die het verschil maken in de vastgoedbranche.

Bekijk artikelen