‘Groeiende mismatch tussen vraag en aanbod’

Hoe ziet u de toekomst van wonen?

‘Het grootste probleem voor de komende tijd is de groeiende mismatch tussen vraag en woningaanbod. Demografische ontwikkelingen laten een toename van kleinere huishoudens zien.We zien nu al dat starters en senioren steeds meer tussen wal en schip raken. Voor starters wordt toetreding tot de woningmarkt steeds lastiger door de lange wachtlijsten in de sociale huursector, de inkomenseisen voor de middenhuur en de hoge prijzen in de koopsector. Daarnaast hebben senioren het moeilijk in de huidige markt. Deze groeiende groep woningeigenaren is een belangrijke schakel als het gaat om doorstroming in de woningmarkt, maar omdat er geen geschikt aanbod is, blijven ze massaal zitten in hun eengezinswoningen.’

Klik hier en lees het hele artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.