13 okt 2021 - Erwin Asselman

Vennootschapsbelasting pinautomaat van de politiek?

Het is bijzonder om te constateren dat de lastendruk binnen de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren is toegenomen en nog verder zal toenemen zonder noemenswaardige compensatie. Om te beginnen is in 2019 de zogenaamde generieke renteaftrekbeperking opgenomen in onze vennootschapsbelasting. Deze wetgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn die op haar beurt weer gebaseerd is op Duitse wetgeving. Het komt er op neer dat de rente (meer precies het negatieve saldo van renteopbrengsten en rentelasten, hierna ook “rentesaldo”) slechts aftrekbaar is tot 30% van de fiscale EBITDA (kort gezegd de fiscale winst met terug telling van rente en afschrijvingen). Is het rentesaldo lager of gelijk aan € 1.000.000 dan is de rente ongeacht de EBITDA aftrekbaar.

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2024 Young Media