31 mei 2024 - Erwin Asselman

Hedgehog Company: een datagedreven aanpak brengt duidelijkheid in kaart

De wereld beter maken! Senior expert duurzaamheid Imme Groet van Hedgehog Company pakt die uitdaging met beide handen aan door pragmatisch aan de slag te gaan met een datagedreven aanpak voor bedrijven en publieke organisaties, voornamelijk in de bouwsector. Zo is het integreren van klimaatoplossingen en duurzaamheid in bedrijfsvoering een mogelijkheid om toekomstbestendig te worden.

Hedgehog Company biedt drie diensten: duurzaam bouwen, ondernemen en duurzame financiering. ‘Duurzaamheid realiseren we door een ondernemende en interdisciplinaire aanpak in het bedrijfsleven, bouw en financiële wereld. Rapporten belanden niet in een la, maar we leveren haalbare en betaalbare strategieën via een nulmeting. Een datagedreven aanpak brengt duidelijkheid in kaart waar de meeste impact zit van de organisatie. Vervolgens stellen we gezamenlijk implementeerbare strategieën op om de impact te reduceren, zodat dit uiteindelijk bijdraagt aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie.’

Bij Hedgehog Company werkt ze in een jong team, die bestaat uit de eerste generatie opgeleide duurzaamheidsexperts. Haar specialisme ligt in de bouw- en vastgoedsector. Groet wil een brug slaan tussen haar generatie groene denkers en de nog vrij conservatieve vastgoedwereld. ‘We hebben elkaars expertise nodig om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn.’

Haar interesse voor de bouwsector is al vanaf jongs af aan begonnen. Haar opa was architect en haar vader deed zo nu en dan ook projecten voor het architectenbureau. ‘Als gezin deden we het liefst alles zelf, ook verbouwingen. Mijn werk is een samensmelting tussen het fysieke en de praktische aanpak in wat ik belangrijk vind: werken naar een duurzamere toekomst.’

Zij legt de focus op biobased materialen, die ecologisch verantwoordelijk zijn geteeld, geoogst, gebruikt of hergebruikt worden om zo de CO2 uitstoot terug te dringen en langdurig op te slaan in gebouwen. ‘Daarnaast biedt het werken met deze materialen vele andere voordelen. Voor werknemers op de bouwplaats zijn deze materialen gezonder om mee te werken. Tenslotte geven deze materialen tijdens het gebruik van een gebouw een prettig binnenklimaat, omdat ze sterk vochtregulerend zijn. Dé groene oplossing in de sector.’

Hoe moeilijk is het om je als jonge generatie duurzaamheidsexperts te bewegen in een van oudsher conservatieve vastgoedsector?

‘Dat is best lastig in een complexe en traditionele sector. Tegelijkertijd is de kennis en ervaring van de grijze haren essentieel voor de transitie naar een duurzame sector. Om een duurzame transitie in de bouwsector door te voeren, staan vooral de vele schakels en het ontbreken van beleid in de weg. Dát maakt verandering moeilijk. Daarom moet je verbinding zoeken tussen de praktijk, visie en beleid. Bepaald beleid is lastig uit te voeren, er rijst vaak de vraag: hoe pak je dit aan? Beleid werkt bijvoorbeeld toe naar een klimaatneutrale bouwsector in 2050, maar welke stappen moet je nu nemen als bedrijf in de bouwsector om te werken naar klimaatneutraal over twintig jaar? Hegdehog Company heeft een datagedreven aanpak en brengt zo in kaart waar de impact nu zit. Vervolgens bouwen we samen met het bedrijf een strategie en aanpak om deze impact te verminderen en waar het laaghangend fruit is. Het is essentieel om koplopers, die gemotiveerd zijn om het anders te doen, te faciliteren. Zo trek je ook anderen over de streep.’

Juf Nienke, een houtbouwproject op IJburg, Amsterdam

‘BIOBASED MATERIALEN ZIJN DE GROENE OPLOSSING IN DE SECTOR’

Klimaatneutraal halen we dat wel in 2050?

‘Dat wordt erg lastig. Toch is het belangrijk om in te zetten op een ambitieuze langetermijn doelstelling en deze proberen te halen. Anders komt de sector te minimaal in beweging en heeft innovatie weinig kans.’

Raak je nooit ontmoedigd?

‘Soms, maar ik merk wel dat de duurzaamheidsbeweging steeds groter wordt. Dat geeft mij energie. En ik zit natuurlijk ook in een groene bubbel met opdrachtgevers die het belang van duurzaamheid inzien, en dat steekt elkaar aan.’

Wat is er nu nodig en in de toekomst?

‘Uiteindelijk willen we gezonde gebouwen neerzetten waarin gezonde en gelukkige mensen leven. Veel technische oplossingen en goede materialen zijn er al. Soms is alleen bijvoorbeeld gedragsverandering nodig. Ik hoop dat mensen steeds meer de noodzaak zien en de bewustwording van zowel publieke als private organisaties groter wordt. Dan komen we samen veel verder met de hoeveelheid aan oplossingen die we kunnen toepassen.’

Persoonlijke vragen Imme Groet, Senior expert duurzaamheid Hedgehog Company

WELKE WAARDEN WIL JE UITSTRALEN?
Nieuwsgierigheid, transparantie en doorzettingsvermogen
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Werken naar een transparante bouwsector, waar we een eerste levensbehoefte voorzien: een dak boven iemands hoofd. Ik werk graag aan goede en gezonde gebouwen voor gelukkige mensen
WAAR KOM JE TOT RUST?
Middenin de stad, waar de diversiteit het hoogst is. De chaos en diversiteit geeft me rust en inspiratie
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Door werk met mijn handen te verrichten met mijn familie
IN WELKE STAD ZOU JE GRAAG WILLEN WONEN?
Berlijn, vanwege de pragmatische sfeer en de grote diversiteit

All rights reserved © 2024 Young Media