31 mei 2024 - Erwin Asselman

SMT, Thebe en GGz Breburg realiseren uniek woonzorgcentrum

In 2018 sloegen Thebe en GGz Breburg de handen ineen om hun specialisaties optimaal te kunnen combineren. ‘Heilaarstaete’ Woonzorgcentrum in Breda is het tastbare resultaat van het gedurfde initiatief van deze pioniers uit de zorg. VG Visie ontmoet Geron Verdellen, Algemeen Directeur van SMT Bouw & Vastgoed, Onno Voncken, Adviseur vastgoed Thebe en Irma Bak, Projectmanager Vastgoed GGz Breburg.

Heilaarstaete is open sinds januari 2024 en vanaf de eerste dag functioneel. Wat maakt dit project zo bijzonder? Geron: ‘Binnen dit spiksplinternieuwe woonzorgcentrum bundelen zorgaanbieders Thebe en GGz Breburg hun krachten in een uniek samenwerkingsverband. Thebe is gespecialiseerd in ouderenzorg en GGz Breburg behandelt cliënten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Dankzij de combinatie onder één dak kunnen zij optimaal samenwerken in het belang van mensen met een complexe zorgvraag.’

Design & Build

‘Dit project was SMT op het lijf geschreven’, verklaart Geron de match. ‘SMT is ontwikkelaar en bouwer binnen het maatschappelijke domein en draagt daarom dit type opgaven een warm hart toe. Als Design & Build bouwer stapt SMT graag in als er nog ‘niets’ is. In dat stadium kunnen we meedenken over de business, uitdagingen en ideeën van onze opdrachtgevers en dus de juiste vragen stellen. We zijn meer dan een partij die alles weet van beton- en staalprijzen. Mijn persoonlijke ambitie is het begrijpen van onze klant en zijn wensen vertalen naar een mooi gebouw.’

Geron Verdellen

‘ALS DESIGN & BUILD BOUWER STAPT SMT GRAAG IN ALS ER NOG ‘NIETS’ IS’

1 + 1 = 3

Irma: ‘Mensen komen vooral bij GGz Breburg binnen vanuit een psychische grondslag en zijn erg kwetsbaar. Dat kan verschillende redenen hebben. De doelgroep die hier nu woont, zijn vooral senioren. Zij zijn op jongere leeftijd bij ons binnengekomen. Uiteindelijk worden ook zij ouder, waardoor andere vormen van gedragsproblematiek, maar ook dementie, naar voren komen. Dit is de specialisatie van Thebe. En bij Thebe zie je vaak dat hun doelgroep op zeker moment complex gedrag vertoont. En dat is onze specialisatie. Zo vullen wij elkaar aan vanuit ons eigen zorgaanbod. Sinds de start van dit project is ons motto daarom 1 + 1 = 3.’

Integraal team

Geron: ‘Normaal gesproken krijgen mensen in de thuissituatie een indicatie en komen vervolgens op een zorglocatie terecht. Helaas gebeurt het regelmatig dat ze worden geplaatst op een plek, waar ze ondanks alle goede bedoelingen geen passende zorg krijgen. Zitten ze eenmaal in een traject, dan is het moeilijk om dat te veranderen.’

Onno: ‘Onder andere hier op de observatieafdeling bundelen we letterlijk onze krachten. Mensen komen op deze afdeling en aansluitend wordt er door een integraal team geadviseerd welke zorg het meest passend of nodig is, om hun leven voort te zetten in hun thuissituatie.’

Onno Voncken

‘ONDER ANDERE HIER OP DE OBSERVATIEAFDELING BUNDELEN WE LETTERLIJK ONZE KRACHTEN’

Geen drempels

Onno: ‘Binnen Heilaarstaete hebben we 150 appartementen, waarvan Thebe eigenaar is. GGz Breburg huurt er 30 van ons voor haar bewoners. Daarnaast hebben we 20 gezamenlijke observatieplekken; kamers waar observanten tijdelijk verblijven en waar wordt vastgesteld wat de precieze zorgvraag is. Hier komt onze expertise daadwerkelijk samen.’

Irma: ‘In Nederland bestaan er natuurlijk al samenwerkingsverbanden, maar hoe wij het hebben aangepakt, is uniek, voor zo ver wij weten. We hebben met elkaar het programma van eisen opgesteld, samen aanbesteed, zijn in zee gegaan met SMT en uiteindelijk hebben we de bewoners samengebracht met als resultaat integrale zorg. Dat het samengaan zo soepel verloopt, ook onder onze zorgprofessionals, komt mede doordat we in hetzelfde werkgebied zitten en elkaar voorheen al wisten te vinden op zorginhoud, bijvoorbeeld op consultbasis. Onze behandelaren leverden aanvullende zorg bij Thebe en vice versa. Dit kunnen we nu alleen nog maar verder intensiveren en professionaliseren dankzij deze gezamenlijke huisvesting. Er zijn letterlijk geen drempels meer om bij elkaar binnen te lopen en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.’

Opendeurenbeleid

Onno: ‘Wij vinden het belangrijk dat de bewoners de regie hebben over hun eigen leven, ondanks de vaak intensieve zorgvraag. Hoewel we de verhuizing nog maar net achter de rug hebben, merk je nu al dat de bewoners tevreden zijn. Ze hebben allemaal een eigen studio of kamer met eigen sanitair. Dichtbij elke kamer is een gezamenlijke huiskamer. Wij hebben gekozen voor opendeurenbeleid. Wij kennen hier dus geen gesloten afdelingen. Alleen de eigen studio of kamer heeft een voordeur. De bewoners/revalidanten/observanten kiezen zelf waar ze afwisselend willen zitten. In hun eigen woonkamer, in de gezamenlijke huiskamer, in het Grand Café of bij mooi weer in de binnentuin. Samen met familie een boodschap halen in het winkelcentrum kan eenvoudig, want Heilaarstaete ligt in een woonwijk. Mensen die niet zelfstandig de deur uit mogen, maar wel aan de wandel gaan, worden liefdevol terug naar binnen begeleid.’

Irma Bak

‘IK BEN VAN MENING DAT ONZE ORGANISATIES BEHOORLIJK WAT LEF HEBBEN GETOOND’

Gemoedelijk dorpsstraatje

Irma: ‘Wat Thebe en GGz Breburg hier ook delen, is de BHV en de facilitaire organisatie. Het Grand Café behoort hiertoe. Deze sfeervolle ontmoetingsplek, waar de koffie altijd klaar staat, is gesitueerd in het hart van het gebouw. Goed tegen eenzaamheid.’

Onno: ‘SMT en de architect hebben volledig begrepen wat onze wens was; huisvesting die eenzaamheid tegengaat en die de behaaglijkheid van thuis oproept. Ter illustratie, je vindt hier dus beslist geen ziekenhuisgangen. In Heilaarstaete zijn de gangen ontworpen met een ‘knik’, die doet denken aan een gemoedelijk dorpsstraatje met een bocht.’

Lef

Irma: ‘Vanuit Den Haag wordt het zorgsysteem op dit moment geremd. We hebben te maken met vergrijzing binnen onze doelgroepen, maar ook binnen ons personeelsbestand. Dit vraagt van de zorg om creatief te zijn en andere manieren van samenwerken te onderzoeken, andere vormen om de zorg financieel gezond te maken en te houden en eigentijdse antwoorden te vinden. Ik ben van mening dat onze organisaties behoorlijk wat lef hebben getoond. Natuurlijk is het spannend om je nek uit te steken, maar dat lukt als je overtuigd bent van je project, zoals wij van Heilaarstaete, en als je consistent bent en vertrouwen hebt in de samenwerking met alle betrokkenen.’

All rights reserved © 2024 Young Media