De eigen woning naar box III?

Er is de laatste tijd veel discussie ontstaan of de eigen woning toch niet naar box III moet. Belangrijkste aanleiding voor deze discussie is een notitie van de Nederlandse Bank waarin zij een overgang naar box III voorstellen met een overgangsregeling van zo’n 20 jaar. De extra belastingopbrengst wordt vervolgens aangewend om het tarief in de laagste inkomstenbelastingschijf voor box I te verlagen. Achtergrond van dit voorstel is dat veel economen het “subsidiëren” van het maken van zo hoog mogelijke schulden voor de eigen woning een marktverstorend element vinden en bovendien de huishoudens en daarmee de economie financieel kwetsbaarder zou maken bij tegenslagen.

Klik hier en lees het hele artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *