Hoge Raad schiet box III lek. Hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Wat is het probleem? De Belastingdienst kijkt niet naar het werkelijke rendement op vermogen, maar gaat uit van een fictieve opbrengst. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men meer belegt en minder spaart naarmate het vermogen groter is. Mensen die weinig beleggen en veel sparen betalen daardoor meer belasting dan hun vermogen jaarlijks oplevert.

Klik hier en lees het hele artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *