31 mei 2024 - Erwin Asselman

Fabrieksmatige bouw is geen eenheidsworst

Ze bestaan nog. Mensen die vanaf hun studie bij een bedrijf gaan werken en er nooit meer weg willen. Dat overkwam Theo Opdam. Na zijn studie Civiele Technologie & Management begon hij op zijn 27ste bij familie- en bouwbedrijf Plegt-Vos. Sinds eind 2006 laveert hij als directeur en eigenaar het bedrijf welvarend de toekomst in. Direct impact maken met duurzaam en industrieel bouwen is de inzet.

Opdam vond al jong de combinatie van mensen en techniek interessant. ‘Dan zit je bij de bouw goed. Je maakt iets met mensen waar je later, als het goed is, nog steeds trots op bent.’ En dat is hij zeker. Zijn bedrijf groeit gestaag, ook de breedte in. ‘We hebben inmiddels een heterogeen personeelsbestand’, legt hij uit. ‘Wij hebben bijna alle bouwfuncties onder een dak, een groot scala aan deskundigheid en een mooie afspiegeling van de maatschappij.’ De kenmerken van een familiebedrijf zijn nog steeds aanwezig: een goede sfeer, een platte organisatie met korte lijnen en weinig hiërarchie en een vriendelijke manier van met elkaar omgaan. ‘Hierdoor is er niet veel verloop en ons ziekteverzuim uitzonderlijk laag.’

Ook voor de zorg

Circa 120 jaar geleden begon de firma Vos in Oldenzaal als bouwer van alle disciplines. Ziekenhuizen, voetbalstadions en woningen, wat gevraagd werd, maakten ze. In de jaren ’90 werd de woningbouwer Plegt overgenomen en samen hadden ze nog een groter bereik. ‘Anno 2024 houden we ons alleen bezig met woningbouw’, vertelt Opdam. ‘In de nieuwbouw grondgebonden en gestapeld en in bestaande bouw door te transformeren, optoppen, verduurzamen en te verbeteren. Woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en ook de zorgmarkt zijn onze klanten.’ Met name de zorgmarkt komt steeds vaker in beeld. ‘Niet zo verwonderlijk’, vindt hij. ‘Vastgoed ontwikkelen voor de zorg lijkt vaak op woningbouw. En daar zijn we goed in.’

Eigen initiatief

Inmiddels bestaat Plegt-Vos uit vier bouwbedrijven, met het hoofdkantoor in Hengelo en kantoren in Assen, Utrecht en Rotterdam. ‘Hiermee bedienen we praktisch heel Nederland, ook Brabant en de Randstad. De bouwbedrijven worden ondersteund door twee eigen fabrieken waar we industrieel bouwen; in Langeveen (2006) en de nieuwste fabriek in Almelo (2021). Industrieel bouwen is volgens Opdam de oplossing voor hetgeen waar de maatschappij om vraagt: betaalbare en duurzame woningen. ‘Voor zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk. De grote gemene deler is dat het aantrekkelijk moet zijn en in de omgeving past. Een omgeving die we meenemen in onze plannen’, vertelt de directeur. Vaak neemt de ontwikkelaar zelf het initiatief om oplossingen te vinden met binnenstedelijke, ruimtelijke projecten. ‘We hebben met opzet geen architecten in dienst. Zo kunnen we flexibel een architect zoeken bij een bepaalde locatie en project, bijvoorbeeld met betrekking tot natuurinclusief, klimaatadaptief of de doelgroep waar we voor bouwen. Willen we ouderen een plezierige laatste woning bieden, of juist jongeren een goede huisvesting? Zo blijven we onszelf uitdagen en innoveren.’

De Tippe Zwolle

‘INDUSTRIEEL BOUWEN IS DE OPLOSSING VOOR DE WONING- EN VERGRIJZINGSCRISIS’

Met minder mensen meer bouwen

De huidige achterstanden in de woningbouw zijn volgens Opdam terug te voeren naar de bouwperiode 2008 – 2013: ‘Alleen hebben we er een extra opgave bij gekregen: verduurzaming.’ Industrieel bouwen had toen kunnen helpen bij het wegwerken van achterstanden en Opdam is er van overtuigd dat in de huidige wooncrisis industrieel bouwen het verschil kan maken. Zeker nu we ook in onze branche een tekort hebben aan arbeidskrachten en globaal minder mensen beschikbaar zijn om te werken in Nederland. Opdam refereert aan de Grijze Druk. In 2023 waren er maar liefst 3.600.000 65-plussers, waarvan een groot deel 80-plussers. Het percentage is de laatste tijd schrikbarend gestegen ten opzichte van de werkenden in Nederland. ’Dus fabrieksmatig bouwen is niet alleen een goede oplossing voor snel, duurzaam en betaalbaar bouwen en verduurzamen, maar ook om met minder mensen meer werk te verrichten.’

Juko Nieuwegein

Produceren voor heel Nederland

Sneller, duurzamer en betaalbaarder bouwen, maar met een menselijke maat en comfort, dat is waar het bedrijf naar streeft. De twee fabrieken worden dan ook uitgebreid vanwege de grote behoefte. PlegtVos bouwde in Almelo als eerste in Nederland een gerobotiseerde fabriek voor de jaarlijkse productie van duizenden kant-en-klare woningcomponenten voor duurzame woningen. Niet alleen voor hun eigen projecten, maar ook voor andere bouwers. ‘Die capaciteit hebben we. Nu is de fabriek 8 uur per dag in productie, maar we kunnen makkelijk naar 16 uur per dag. We hebben nu één hal, maar we kunnen naar vijf hallen op ons terrein. Daarmee hebben we dan genoeg ruimte en tijd om een mooie bijdrage te leveren aan de Nederlandse bouwbranche’, Opdam ziet de toekomst ambitieus voor zich. ‘Zo kunnen we in een relatief korte tijd het tekort aan woningen voor onder andere jongeren, senioren en alleenstaanden oplossen. De bevolkingssamenstelling verandert en de bouw moet mee veranderen’, vindt de directeur.

Heycop Utrecht

Duinzijde Zwolle

Framebuilding Amsterdam

‘ONZE CONCEPTEN ZIJN ALTIJD IN TE PASSEN IN ELK GEBIED EN WOONOMGEVING’

Sumatralaan Zwijndrecht

Geen eenheidsworst

Opdam is blij dat industrieel bouwen steeds meer wordt omarmd en dat wordt ingezien dat fabrieksproductie geen eenheidsworst hoeft te zijn. ‘ Waar we naar streven is om vormgevers te zijn van woon-, werk- en leefplezier. Het is voor ons belangrijk dat we zelf met plezier werken en dat de bewoners met plezier in onze woningen leven.’ Plegt-Vos fabriceert gebouwelementen, gevels, daken, kozijnen en kant-en-klare modulaire badkamers en woningen. ‘De woningen die wij bouwen zijn flexibel in ontsluitingsvorm, volume en architectuur. Hierdoor zijn onze concepten altijd in te passen in elk gebied en woonomgeving. Dit gaat verder dan alleen een andere gevelafwerking kiezen. Er is keuze uit verschillende plattegronden en vrijheid in uitstraling van de gevel. En binnen de afzonderlijke concepten is ook ruimte voor variatie in de stedenbouwkundige opzet’, zegt Opdam trots. De techniek kan dat tegenwoordig aan. Je ziet echt niet dat ze uit de fabriek komen, maar ze zijn wel sneller klaar, uitermate goed geïsoleerd, geventileerd en met een eigen design.

Plegt-Vos produceert voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw onderdelen in de fabriek onder goed geconditioneerde omstandigheden. Hiermee waarborgen ze de kwaliteit. Opdam: ‘Vóór dat iets wordt geleverd, controleren we de producten van top tot teen. Dat gaat in een fabriek een stuk makkelijker dan op de bouwplaats zelf. Onze componenten zijn gecertificeerd en voldoen daarmee automatisch aan de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dat geeft ons een voorsprong.’

‘ONZE HOUTBOUWCONCEPTEN HEBBEN DIRECTIMPACT OP HET MILIEU, HIERMEE BESPAREN WE 80% CO2 UITSTOOT PER WONING’

Slimme, duurzame oplossingen

Trots is Opdam op de manier waarop zijn bedrijf biobased bouwt. ‘We zijn altijd op zoek naar slimme, duurzame oplossingen. Hout speelt een belangrijke rol in onze producten. Door met biobased materialen te bouwen maken we direct impact op het milieu. Onze producten uit de fabriek zorgen voor 35% minder CO2- uitstoot per gebouwde woning. Bij de volledig houten variant loopt de besparing op tot 80%.’ Opdrachtgevers kunnen kiezen tussen betonnen casco’s of houten casco’s.

Plegt-Vos gebruikt alleen gecertificeerd duurzaam geproduceerd hout. En voor elke boom die het bedrijf verwerkt, wordt een nieuwe boom terug geplant. Het bedrijf is STIP-gecertificeerd, wat betekent dat het hout dat verwerkt wordt altijd verantwoord en duurzaam is. ‘Door deze manier van werken en het leveren van een bijdrage aan verantwoord bosbeheer, staan we in de top 10 van de Forest50. De Forest50 rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland op de bijdrage aan verantwoord bosbeheer. We zijn ook de snelste stijger. Een eervolle plek, die we nog hopen te verbeteren in de toekomst’, aldus de ambitieuze Opdam.

Persoonlijke vragen Theo Opdam, Algemeen Directeur Plegt-Vos

WAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE DAT WE NU NODIG HEBBEN IN DE WONINGMARKT?
Voorspelbaarheid, innovatie en toekomstvisie
MOET DE REGIE WEER BIJ HET RIJK LIGGEN OF JUIST LOKAAL HOUDEN?
Een goede balans; lokale kennis, over grenzen heen kijken en lange lijnen trekken
HOE HOUDEN WE WONEN BETAALBAAR?
Voorspelbaarheid, voldoende bouwen, kleiner bouwen, integraal kijken (niet alleen naar bouwkosten, totstandkomingskosten en onderhoud)
WELKE BIJDRAGE WIL JIJ LEVEREN?
Industrieel bouwen; sneller, beter, duurzamer en betaalbaarder
WELKE FACTOREN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE WOONMILIEUS VAN DE TOEKOMST?
Differentiatie, interactie stimuleren, jong en oud
OP WELKE MANIER KAN DE MARKT BIJDRAGEN OM DE PROBLEMEN OP DE WONINGMARKT AAN TE PAKKEN?
Dat doen we al; duurzaam en industrieel bouwen
HOE ZIE JIJ JE EIGEN ROL?
Systemisch denken, we hebben elkaar allemaal nodig (i.p.v. tegen elkaar)
HERONTWIKKELING OF NIEUWBOUW?
Beide
WAAR LIGGEN DE MEESTE KANSEN, BINNENSTEDELIJK OF IN HET BUITENGEBIED?
Beide
ZETTEN WE IN OP STANDAARDISERING OF BLIJVEN WE MAATWERK LEVEREN?
En/en… je hoeft geen keuze te maken
HOE KUNNEN DE WOONBLOKKEN VAN DE TOEKOMST BIJDRAGEN AAN EEN LEVENDIGE OMGEVING WAAR ONTMOETING MOGELIJK IS?
Interactie faciliteren in de wijk
WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD EN VAN WIE?
Oma; als je iets wilt bereiken moet je er iets voor doen. Voor resultaat komt altijd inspanning, daar hoort vaak ook geduld bij
WAT WIL JIJ MENSEN MEE GEVEN?
Wees jezelf, dat is al meer dan genoeg. Neem je talenten mee, zet ze in en probeer jezelf nog beter te maken. Wees eerlijk over zaken die je minder goed kunt. Er is vast wel iemand in de buurt die hier wel goed in is en hier wel energie van krijgt
WAT WAS VOOR JOU EEN BESLISSEND MOMENT IN JE LEVEN?
Mijn vader is een paar maanden voor mijn geboorte overleden. Dit is bepalend geweest voor mijn kindertijd
WELKE WAARDEN WIL JE UITSTRALEN?
Authenticiteit (blijf altijd trouw aan jezelf en maak je niet groter en ook niet kleiner dan je bent), rechtvaardigheid en respect
WAT MAAKT JOU NIEUWSGIERIG?
Bijna alles; brede algemene ontwikkeling, ben gek op het ontdekken van patronen en principes
WAAR KOM JIJ ‘S OCHTENDS JE BED VOOR UIT?
Ik heb iedere dag zin in de dag

HOE GA JIJ OM MET UITDAGINGEN?
Kijken, analyseren, delen, rustig blijven, waar naartoe, hoe komen we daar, of wat is dan de richting, zetten van de eerste stap, goed kijken en flexibel blijven
WAT MOTIVEERT JOU?
Beter worden, overbrengen aan anderen
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Vrijheid
WAT WIL JIJ BIJDRAGEN?
Mensen helpen in hun ontwikkeling, Plegt-Vos beter achterlaten, sneller, duurzamer, betaalbaarder bouwen
WAAR SPREEK JE AF MET VRIENDEN EN WAAROM?
Thuis, bij hen thuis of we gaan gezellig uit eten
WELKE VITAMINES SLIK JE DAGELIJKS?
C en D
WAAR KOM JE TOT RUST?
Als ik wandel, lees of thuis ben bij mijn gezin en onze dieren
WAT IS JE FAVORIETE UITWAAIPLEK?
Het Wierdense veld
HOE COMBINEER JIJ HART EN VERSTAND?
Goed luisteren naar je gevoel, naar je lichaam. Gaat sneller dan het verstand, checken met je verstand. Bij twijfel komt het gevoel bij mij van rechts en heeft dus voorrang
HOE BEWAAR JIJ DE BALANS TUSSEN HOOFD EN GEVOEL?
Rust opzoeken in de natuur
WELKE BEZIELING ERVAAR JE IN JE WERK EN JE LEVEN?
Zelfontwikkeling, ontwikkeling van anderen, product en totstandkoming hiervan waar mensen plezier aan beleven
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Schrijven, in gesprek met mijn vrouw en naar buiten
HOEVEEL UUR SPORT JE PER WEEK?
5-6 uur in de week (2x per week oefeningen en 1x per week fietsen)
HOE BLIJF JIJ TROUW AAN JEZELF?
Kijken naar waar sta ik voor en wat pleziert mij
HOE GA JE OM MET ERGERNISSEN?
Waar heb ik invloed op en waar niet? En kijken naar: wat zegt een ergernis over mij?
HOE KRIJG JIJ ZAKEN IN BEWEGING?
Kijken, patronen ontdekken, benoemen, eerlijk zijn, algemeen belang voorop stellen
WAT ZOU JE NOG EEN KEER OVER WILLEN DOEN?
Niets, alles heeft zijn doel gehad
DURF JIJ GROOT TE DROMEN? EN WAAROVER?
Ja, alles begint met een gedachte. Is het realistisch, welke stappen, wie hebben we daarvoor nodig, wat is de eerste stap?
IN WELKE STAD ZOU JE GRAAG WILLEN WONEN?
Los van vliegschaamte zal dat Valencia zijn, in Nederland is dat Bergen
NAAR WELKE PODCAST LUISTER JE GRAAG?
Veldheren – Peter van Uhm en Mart de Kruif
WELK BOEK LEES JE NU?
Living Untethered – Michael Singer

All rights reserved © 2024 Young Media