31 mei. Erwin Asselman

‘NOVI moet geen tandeloze tijger worden’

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), is een strategische langetermijnvisie vanuit het Rijk op de fysieke leefomgeving. De NOVI moet een helder kader opleveren voor investeringsbeslissingen. Dat is hard nodig, want Nederland staat voor enorme opgaven. De bouw van 1 miljoen woningen, de verduurzaming van de bestaande voorraad, de energietransitie en de nieuwe mobiliteit vergen enorme investeringen. Goed dus dat de overheid met een nationale visie op al die thema’s komt, vindt Maarten van Duijn. Maar er is wat hem betreft nog wel werk aan de winkel als het gaat om de definitieve uitwerking.

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2023 Young Media