02 aug 2019 - Erwin Asselman

‘Ons hoofddoel is het een rendement voor de lange termijn’

Op welke basis maak je een keuze voor een kantoor als beleggingsobject? Gaat het vooral om de opbrengt of ook om factoren als duurzaamheid?

‘In een omgeving met langdurig lage rentes blijft vastgoed een interessante investeringscategorie. Ons hoofddoel is het creëren van een lange termijn stabiel rendement voor onze klanten door te investeren in vastgoed. Bij onze investeringsbeslissingen nemen wij met name de trends, die op lange termijn invloed hebben op de vastgoedmarkt, in ogenschouw. Voor de kantorenmarkt hebben overwegend de demografische ontwikkelingen, de historisch lage werkloosheid en toenemende werkgelegenheid een positieve werking. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn een maatschappelijk betrokken belegger met een lange termijnvisie. Wettelijke verplichtingen gaan de komende jaren leiden tot verdere verduurzaming van de kantorenvoorraad. Wij willen echter leidend zijn in het managen van duurzaamheid wat bij PATRIZIA verder gaat dan de wettelijk bepaalde minimale standaarden.’

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2024 Young Media