24 apr 2023 - Erwin Asselman

Box III en vastgoed: Een rammelend verhaal

Het zal menig particuliere vastgoedbelegger niet zijn ontgaan dat hij of zij vanaf 1 januari jl. in box III aanzienlijk zwaarder wordt belast. Voor het jaar 2023 wordt hij of zij namelijk geacht een netto (na aftrek kosten onderhoud etc.) rendement te zullen realiseren van 6,17% over een veelal relatief hoge heffingsgrondslag (voor huurwoningen de WOZ waarde per 1/1/2022, waarbij nog maar beperkt een leegwaarde ratio mag worden toegepast). Van dit rendement mag hij of zij dan weer naar verwachting ca. 2,5% aftrekken als “rente” op de schulden in box III. Dit alles onder het “mom” om met deze fictieve rendementen te trachten het daadwerkelijke rendement te benaderen.

Klik hier en lees de hele column
All rights reserved © 2024 Young Media