Tax to the max and beyond, the next level

In een eerdere column heb ik onder de titel “Tax to the max and beyond” aandacht besteed aan de generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat het saldo van rentelasten en -baten van een vennootschap/ belastingplichtige voor zover dat meer dan 20% van de fiscale Ebitda (grofweg fiscaal resultaat met terugtelling rentelasten/ baten en afschrijvingen) bedraagt niet (direct) aftrekbaar is. In mijn vorige column concludeerde ik dat daarmee in veel gevallen resultaten worden belast, die niet daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Klik hier en lees de hele column

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *