22 mei 2023 - Erwin Asselman

Tax to the max and beyond, the next level

In een eerdere column heb ik onder de titel “Tax to the max and beyond” aandacht besteed aan de generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat het saldo van rentelasten en -baten van een vennootschap/ belastingplichtige voor zover dat meer dan 20% van de fiscale Ebitda (grofweg fiscaal resultaat met terugtelling rentelasten/ baten en afschrijvingen) bedraagt niet (direct) aftrekbaar is. In mijn vorige column concludeerde ik dat daarmee in veel gevallen resultaten worden belast, die niet daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Klik hier en lees de hele column
All rights reserved © 2024 Young Media