29 nov. Erwin Asselman

Juist nu speelt vastgoed een cruciale rol in de energietransitie

In korte tijd is SUNROCK groot geworden in Nederland en groeit het momenteel verder door in Europa met hun oplossingen voor schone energie met een focus op grootschalige PV-systemen op logistiek vastgoed. Na jaren van realisatie ligt de uitdaging in Nederland nu in de volgende stap: het ontwikkelen van nieuwe diensten en geïntegreerde systemen inclusief batterijen, energiemanagement systemen en nieuwe type leveringsovereenkomsten, om de potentie van de daken en de daar opgewekte energie zo optimaal mogelijk te benutten. Dat is bepaald geen gesneden koek meer, zegt Wiebe Jan Emsbroek, Managing Director Nederland.

De complexiteit is groot, zegt Wiebe Jan Emsbroek. Het begint al bij de vele belanghebbenden die bij de opgave zijn betrokken zoals de netbeheerders, de financiers en lokale overheden. Wiebe Jan: ‘Hierdoor zijn er ingewikkelde contracten, complexe en steeds duurdere technologie nodig om tot succesvolle projectrealisatie te komen, en daarin ligt precies onze expertise.’ Dat Sunrock kiest voor uitbreiding naar het buitenland is logisch gezien de Europese portfolio’s van de klanten, maar om te blijven groeien ook noodzaak. ‘Met het eenvoudigweg vol leggen van grote daken komen we er niet meer. De vele maatschappelijke uitdagingen in Nederland en het gevecht om ruimte maakt dat juist nu het optimaal benutten van dakpoteniteel cruciaal is. Daarom zetten wij samen met vastgoedeigenaren en hun huurders de volgende stap in de energie-transitie.’

Enorme impact

Hij kent de wereld van de elektrotechniek en de energie van binnenuit, maar ook de superdynamische vibe van de startup/scale up met zijn duizelingwekkende groeicijfers. Bij Sunrock is Wiebe Jan Emsbroek dan ook helemaal op zijn plek. ‘De wereld achter de technologie in de duurzame energie is mateloos interessant. De impact die je kunt maken is enorm en is nog nooit zo belangrijk geweest. Bij Sunrock komt dit voor mij allemaal samen.’ Inmiddels is het bedrijf de start-up status ruimschoots voorbij, met 135 mensen en projecten in 5 Europese landen, waaronder marktleider in Nederland en Duitsland. De uitdagingen blijven. Wiebe Jan: ‘Het is een sparky business, bepaald geen standaard business die je uitrolt, in de solar. Het is extreem uitdagend en er zijn geen kant en klare oplossingen.’

Maatschappelijke rol

De discussie rondom energie is natuurlijk meer dan actueel. Dynamische contracten, vaste kosten voor teruglevering aan het net: ook particulieren krijgen het een en ander voor de kiezen. Nederland loopt in Europa, onder andere met dank aan de salderingsregeling en de SDE-regeling, voorop met zonnepanelen op dak. En daar moeten we ook vooral mee doorgaan, zegt Wiebe Jan. ‘Juist in het grootzakelijke segment is Nederland het meest ver wat betreft zon op dak. Daarom lopen wij nu ook als een van de eersten tegen deze problematiek aan, zoals netcongestie. We kunnen onze stroom niet altijd meer kwijt op het net en daarnaast zullen de subsidies worden afgebouwd. Aan de andere kant zijn we in Nederland ook het verst met oplossingen, zoals Smart Solar Energy Solutions, in de taal van Sunrock. Wij maken nu dan ook de omslag van grootschalige PV-projecten met productie voor lokaal eigen gebruik, naar aanvullende slimme oplossingen waar ook de vastgoedeigenaren en hun huurders een belangrijke, maatschappelijk relevante rol in spelen.’

Elektrificatie van de vloot

In het huidige politieke klimaat worden zonneweides en windmolens steeds lastiger te realiseren. Daken worden daarmee steeds belangrijker voor de energietransitie. Daarnaast is netcongestie een enorme uitdaging met als risico dat het de bedrijfsvoering van huurders beperkt. Veel eigenaren beseffen wel dat ze moeten verduurzamen met hun vastgoed. Wiebe Jan: ‘Maar er is een verschil tussen een klein PV-systeem voor eigen gebruik op je dak, naar het zo goed mogelijk en efficiënt benutten van het gehele oppervlak. Dan heb je het over lokaal gebruik van stroom en het opslaan van stroom in batterijen. Als je het hele dak benut kun je als vastgoedeigenaar ook stroom produceren voor je omgeving. Dat vraagt om complexere oplossingen die Sunrock kan realiseren.’ Een andere reden voor eigenaren om deze stap te maken: door de snelle elektrificatie van de vloot, van vrachtwagens en busjes, stijgt de vraag in de nabije toekomst enorm. ‘Er komt een extreme elektriciteitsvraag op die eigenaren af. Daarom zeggen we, het is juist nu het moment om door te pakken en nieuwe oplossingen te ontwikkelen en implementeren.’

‘MET HET EENVOUDIGWEG VOL LEGGEN VAN DAKEN VOOR EIGEN GEBRUIK KOMEN WE ER NIET MEER’

Vijftien jaar vast

In de geïntegreerde projecten steekt Sunrock in op verschillende aspecten om opdrachtgevers te ontzorgen. Heel belangrijk zijn het gebruik van verschillende type leveringsovereenkomsten, waarbij stroom zoveel mogelijk lokaal wordt verkocht en er daarnaast wordt gezorgd voor een afstroom naar partijen in de omgeving. Een mooi voorbeeld is de leveringsovereenkomst die het bedrijf onlangs sloot met het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, om de operatie van het ziekenhuis te verduurzamen door middel van afgenomen schone energie van twee systemen van Sunrock. Wiebe Jan: ‘Wij kunnen een vaste prijs voor ze garanderen gedurende wel 15 jaar. Dat is uniek in Nederland. Voor het ziekenhuis is het fijn want ze hebben zelf niet genoeg dakoppervlak voor de benodigde PV-panelen, maar ze moeten wel verduurzamen en ze zijn gezien de prijsstijgingen gebaat bij een vaste prijs. Het vastzetten van de energieprijs voor 15 jaar schept helderheid in hun begroting en voorkomt verassingen. Voor ons is het mooi omdat we daarmee de vastgoedeigenaar waar de panelen op het dak liggen konden overhalen om juist het gehele dak te benutten en niet enkel voor hun eigen verbruik in het pand zelf. Het geeft aan hoe belangrijk het is om nieuwe contracten af te sluiten. Wat heel erg heeft geholpen is de maatschappelijke impact die de eigenaar hiermee kan maken. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een business case die loont.’

Succesvol zonne-energieproject van Sunrock en Intospace® voor de distributiecentra van Albert Heijn, Hema en Ampère (bol.com). In de energietransitie krijgen gebouwen een steeds prominentere rol. Intospace® wil daarom gebouwen voorzien van slimme energiebeheersystemen. Een goed voorbeeld is dit project gelegen aan de Kanaaldijk in Utrecht (NL). Deze distributiecentra zijn energiepositieve gebouwen, die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Sunrock heeft hier het PV-systeem ontwikkeld, gebouwd en verzorgt nu de exploitatie ervan, terwijl Intospace® volledige controle heeft over wat er met de geproduceerde stroom gebeurt en aan wie deze wordt geleverd.
Foto: John Gundlach – Flying Holland

‘ALS JE HET HELE DAK BENUT KUN JE ALS VASTGOEDEIGENAAR OOK STROOM PRODUCEREN VOOR JE OMGEVING’

Standaard propositie

Juridisch gezien zijn dit soort nieuwe contracten uitzonderlijk complex en met name het oplijnen van de verschillende stakeholders in een dergelijk proces. Sunrock houdt die hele rompslomp weg bij de eigenaar en kunnen zo een standaard propositie aanbieden. ‘Wij organiseren aan wie we de stroom verkopen en zorgen voor alle contracten.’ Een andere, technologische oplossing zijn batterijen, die het mogelijk maken dat energie wordt opgeslagen en op een later moment flexibel kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld EV-charging. Het derde aspect zijn slimme digitale systemen die het bedrijf ontwikkelt, die het energiegebruik in realtime inzichtelijk maakt en daarmee gemanaged kan worden. Wiebe Jan: ‘De meeste opdrachtgevers hebben grote portefeuilles en hebben behoefte aan dergelijke data van hun gehele portfolio om aan hun ESG verplichtingen te voldoen. Ook huurders willen steeds vaker weten hoe het zit met de energieprestatie van het gebouw.’

‘DIT IS EEN CALL TO ACTION AAN DE LOGISTIEKE VASTGOEDWERELD, JUIST NU HEB JE DE KANS OM MET SLIMME ROOFTOP SOLARSYSTEMEN HET VERSCHIL TE MAKEN’

Markt onder druk

Bestaande klanten, de grotere, internationaal opererende vastgoedeigenaren en ontwikkelaars, zijn de motor achter de inmiddels ingezette uitbreiding naar, voorlopig nog, Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Er is een grotere groeiambitie, die niet ophoudt bij de grens. Er wordt ondertussen ook al naar Spanje, Noord-Italië en de UK gekeken. Elk van deze landen zit in zijn eigen fase van de solar revolutie, en hebben ieder zo hun eigen uitdagingen. Maar, zegt Wiebe Jan, ook hier zal binnen afzienbare tijd dezelfde grens worden bereikt als in Nederland, en is het dus belangrijk om ook daar de integratie met Smart Solar Energy Solutions op te gaan zoeken. De internationalisering is noodzaak, stelt Wiebe Jan, gezien de roerige en uitdagende markt in Nederland. ‘De markt staat enorm onder druk.’ Wel gelooft hij dat er een markt zal blijven, als de omslag naar de slimme projecten wordt doorgezet. De uitdaging is dan ook om er samen met de klanten vertrouwen te houden en door te pakken ten gunste van de energietransitie. ‘Logistieke bedrijven hebben vaak een groot ruimtebeslag en kunnen hiermee echt hun toegevoegde waarde laten zien.’

Partnerships

Sunrock, een pan-Europese organisatie waar Wiebe Jan verantwoordelijk is voor de Nederlandse markt, is begonnen als start-up in Nederland, waar ook het hoofdkantoor zich bevindt. Inmiddels is het bedrijf zo hard gegroeid dat ze ook hun multidicisiplinaire clientteams steeds verder internationaal uitbreiden. Wiebe Jan: ‘In deze teams zitten alle mogelijke specialisten die maar nodig zijn voor een project, van ontwikkelaar tot juridisch adviseur en financiële specialisten. Het zijn bevlogen en ondernemende, vaak jonge mensen, die een intrinsieke motivatie hebben en van doorpakken weten. Dat is des te belangrijker, omdat de projecten door de grote complexiteit telkens weer uitdagend zijn.’ Je moet kortom, om kunnen gaan met tegenslag: de volgende dag gewoon weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Het doel is uiteindelijk zoveel mogelijk impact te maken op de energietransitie. Wiebe Jan: ‘Dat doen we door partnerships aan te gaan met klanten, die elk een eigen clientteam krijgen. Binnen die samenwerkingen leveren we maatwerk voor de klant en schalen we vervolgens het liefst ook op. Wij zijn dan ook voornamelijk op zoek naar langetermijnrelaties. We gaan voor klanten steeds tot het uiterste om een project te realiseren en staan daar heel ondernemend in. Als een pand afvalt is dat voor onze rekening en zoeken we voor de klant verder totdat de beste oplossing is gevonden.’

Persoonlijke vragen Wiebe Jan Embsbroek, Managing Director Nederland Sunrock

VOORAL BEZIG MET:
Grote zonne-energie projecten op dak, ontwikkelen nieuwe oplossingen
WIL BEREIKEN:
Bijdrage leveren om de partner in Europe te worden voor zonne-energie oplossingen voor logistiek vastgoed
OVER TIEN JAAR:
Is Sunrock de grootse in Rooftop solar Energy in Europa
HET KANTOORMOMENT VAN DE DAG:
Stand-up met hele team aan begin vd week
LEUKSTE COLLEGA:
Dit is een strikvraag en beantwoord ik niet
BUITEN DE DEUR NAAR:
Klanten
EEN DEAL MET/OVER:
Zonne-energie
DE STAND VAN HET LAND:
Is weleens beter geweest maar in vergelijking tot de rest van de wereld mogen we ons in ons handjes knijpen
DE BELANGRIJKSTE ECONOMISCHE ONTWIKKELING:
AI
DE BELANGRIJKSTE GEOPOLITIEKE ONTWIKKELING:
AI
UITKIJKEN NAAR:
Goede wind om te kiten
ZORGEN VOOR/OVER:
Klimaatcrisis
NIET VERGETEN:
Hoe mooi het leven is (in Nederland)
ONMISBAAR:
Humor
BELANGRIJKSTE PERSOON/PERSONEN:
Family & friends
AANVAARDEN:
Constant change
VERANDEREN:
Energietransitie
DURVEN:
Je eigen koers varen
GOEDE VOORNEMENS:
Stranden vaak
VRIJE TIJD:
Meer ajb
WELK CIJFER GEEF JE 2023:
8

TOPSERIE:
Ozarks
SPORTIEVE HOOGTEPUNT:
Wandeltocht in Oostenrijk
BESTE BOEK:
De Bruggenbouwers
BESTE AANKOOP:
Nieuwe zooltjes wandelschoenen
VAKANTIE:
Bretagne
WELKE FILM MAAKTE INDRUK:
Vulkaanuitbarsting Nieuw Zeeland
LEUKSTE DINER:
Collega’s + partners
BESTE SONG:
Sitting on the dock of the bay (Otis Redding)
INSPIREREND:
Oprechte verhalen van vrienden/collega’s
AFSCHEID:
Van het fossiele tijdperk
KIPPENVEL:
Zeilen met zonsondergang
ONVERSLAANBAAR:
Boterham met pindakaas, komkommer en sambal
HARTVERWARMEND:
Op pad met 1 van m’n kids
SPORTMAATJE:
Ben
ZORGWEKKEND:
Klimaat
GELUK:
Haring+biertje+jenevertje
AFZIEN:
1.000 hoogtemeters in de Alpen
GROOTSTE ONDEUGD:
Bestaat dat dan?
MEEST GELACHEN:
Wandeltocht in Oostenrijk
GROOTSTE VERLIES:
Ajax
GROOTSTE IRRITATIE:
Mensen of partijen die willens en wetens niet meewerken aan energietransitie omdat het niet (genoeg) oplevert
ALLERGEZONDSTE:
Ben ik niet

All rights reserved © 2024 Young Media