31 mei 2024 - Erwin Asselman

Hoogerwaard laat zien hoe toekomst zorgvastgoed én portefeuille Cofinimmo er uit zien

Met 52 verpleeghuizen, gezondheidscentra en klinieken, komt Cofinimmo ruimschoots in aanmerking voor de landelijke portefeuilleaanpak die vastgoedbeleggers in staat stelt om hun gebouwen met meer flexibiliteit en minder administratie te verduurzamen. Bij een nieuw verpleeghuis als Hoogerwaard in Hoogerheide is dat volgens directeur Kees Zachariasse niet nodig: dat gebouw beschikt sinds de oplevering in januari 2024 over Energielabel A+++. Bestuurder Ingeborg Roks van ouderenzorgorganisatie tanteLouise, die Hoogerwaard huurt van Cofinimmo, roemt naast de duurzaamheid ook de kwaliteiten van het gebouw op zorggebied, voor zowel cliënten als medewerkers

Een studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoewel ze de afgelopen jaren heel vaak met elkaar om tafel hebben gezeten, wisten Zachariasse en Roks niet dat ze dat met elkaar gemeen hebben. ‘Het is gewoon nooit in de praat te pas gekomen tijdens de gesprekken, die in een prettige en constructieve sfeer verliepen’, glimlacht Roks. ‘Ik had ook niet anders verwacht, want Hoogerwaard is het tweede verpleeghuis dat tanteLouise naar volle tevredenheid van Cofinimmo huurt.’

De tevredenheid is volgens Zachariasse wederzijds. ‘Wat het ontwikkel- en bouwproces van Hoogerwaard extra complex en uitdagend maakte, was dat de bouwkosten onder invloed van onder andere de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de stijgende rente enorm stegen. Door daar een gezamenlijk probleem van te maken, is het toch gelukt om op een huur en lange termijn rendement uit te komen die acceptabel zijn voor respectievelijk tanteLouise en Confinimmo.’

Wat was de aanleiding voor de nieuwbouw van Hoogerwaard?

Roks: ‘Binnen de gemeente Woensdrecht die deel uitmaakt van het werkgebied van tanteLouise, hadden we drie locaties die in alle opzichten verouderd waren. Het waren van die typische kleine ‘bejaardenhuizen’ uit de jaren zeventig, die niet meer voldeden aan de eisen die cliënten en medewerkers in de ouderenzorg er tegenwoordig aan stellen. Bovendien was ook in deze regio de zorgvraag veranderd: er was behoefte aan een verpleeghuis voor mensen met dementie en somatische aandoeningen. Toen een aannemer aanklopte met een plan voor een nieuw complex in het levendige centrum van Hoogerheide, zijn we op zoek gegaan naar externe financiering. En kwamen we uit bij Cofinimmo.’

Zachariasse: ‘Zoals veel zorginstellingen, is de vastgoedstrategie van tanteLouise gericht op een gezonde mix van eigendom en huur. Omdat Cofinimmo streeft naar een stabiel lange-termijnrendement, past een complex met een zware zorgcomponent als Hoogerwaard goed in onze portefeuille. Om die reden investeren we juist niet in seniorenappartementen. Per gebouw hebben we het liefst met één professionele huurder te maken en niet met tientallen zelfstandig wonende huurders.’

Roks: ‘Dat we opnieuw voor Cofinimmo hebben gekozen, komt omdat we ze al kenden als een betrouwbare, solide partner. Dat is ook gebleken toen de bouwkosten de pan uit begonnen te rijzen. Cofinimmo heeft zich aan zijn woord gehouden en geen moment gezinspeeld op uitstel of zelfs afstel.’

Zachariasse: ‘Dat komt ook omdat wij op onze beurt graag betrouwbare en innovatieve huurders als tanteLouise hebben. Dankzij huurders als zij hebben onze gebouwen een gemiddelde bezettingsgraad van 99,1 procent en is de gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten die we nieuw afsluiten vijftien tot twintig jaar.’

Kees Zachariasse

‘OMDAT COFINIMMO STREEFT NAAR EEN STABIEL LANGE-TERMIJNRENDEMENT, PAST EEN COMPLEX MET EEN ZWARE ZORGCOMPONENT ALS HOOGERWAARD GOED IN ONZE PORTEFEUILLE’

De portefeuilleaanpak van Cofinimmo

Cofinimmo doet mee aan de landelijke portefeuilleaanpak, die door RVO wordt uitgevoerd en vastgoedbeleggers in staat stelt om hun gebouwen met meer flexibiliteit en minder administratie te verduurzamen. Zachariasse: ‘Tot 2028 willen we het energieverbruik van onze vastgoedportefeuille in Nederland met 14 procent reduceren. De besparing op fossiele energie moet zelfs 22 procent zijn. Na een verduurzamingsanalyse van al onze objecten zijn diverse initiatieven genomen, waaronder de plaatsing van bijna 4.000 zonnepanelen verspreid over vijftien van onze panden, waaronder Hoogerwaard.’ Volgens Zachariasse leidt de portefeuilleaanpak tot een verdere verduurzaming van de vastgoedportefeuille van Cofinimmo in Nederland en tegelijkertijd tot een reductie van de energiekosten van de huurders. ‘Een win/win-situatie dus waar wij met alle plezier veel tijd en energie in steken.’

Innovatief? Wat merk ik daarvan in Hoogerwaard?

Roks: ‘Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om onze belangrijkste doelstelling te realiseren: gelukkige cliënten en gelukkige medewerkers. Hoogerwaard heeft in totaal 138 verpleeghuisappartementen voor mensen met dementie en somatische aandoeningen. Inclusief sanitair is ieder appartement ongeveer 30 m2 groot. Dankzij de afmetingen en doordachte indeling, is het in het verpleeghuis zeer prettig wonen voor de cliënten en prettig werken voor de medewerkers. Per acht appartementen is er een gezamenlijke woonkamer met keuken, zithoek en balkon of terras. Naast een mooie centrale binnentuin is er ook een restaurant, dat zich vanaf de opening heeft ontpopt als het kloppend hart van Hoogerwaard.’

Zachariasse: ‘Voor zowel cliënten als mantelzorgers is het dankzij de look & feel gewoon een heel aangename plek om te zijn. Net als de binnentuin trouwens.’

Roks: ‘Innovatief aan Hoogerwaard, want daar vroeg je naar, is dat er veel domotica in zit die cliënten onder andere in staat stelt om zich zoveel mogelijk zelfstandig te bewegen. Een eigen polsbandje geeft ze maximale bewegingsvrijheid binnen het gebouw en stelt een deel van de bewoners zelfs in staat om Hoogerheide in te wandelen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Dankzij het polsbandje kunnen we ze vanuit Hoogerwaard op de voet volgen en in actie komen als we zien dat ze bijvoorbeeld de weg terug niet kunnen vinden. Die extra bewegingsvrijheid past in het perspectief van ‘active ageing’, waarin actief ouder worden centraal staat. Ten opzichte van de verouderde locaties ervaren bewoners en mantelzorgers nu al een relatief hogere kwaliteit van leven. Dat was ook één van de complimenten van de wethouder, die veel bewoners vanuit het dorp kent.’

Ingeborg Rok

‘DAT WE COFINIMMO OPNIEUW ALS FINANCIER HEBBEN GEKOZEN, KOMT OMDAT WE ZE AL KENDEN ALS EEN BETROUWBARE, SOLIDE PARTNER’

Cofinimmo doet mee aan de landelijke portefeuilleaanpak. Fungeert Hoogerwaard daarbij als een soort benchmark?

Zachariasse: ‘Nieuwbouw stelt je uiteraard in staat om het op het gebied van duurzaamheid meteen zo goed mogelijk te doen. Eerlijkheidshalve moet ik daar weI aan toevoegen dat we door de enorme stijging van de bouwkosten op energetisch gebied nog niet álles uit de kast hebben gehaald. Desondanks: Hoogerwaard is gasloos, wordt met behulp van een WKO-installatie verwarmd en gekoeld door middel van bodemenergie en heeft Energielabel A+++.’

Roks: ‘In het huurcontract staat zwart op wit dat we ons samen maximaal inspannen om het gebouw de komende jaren verder te verduurzamen. Het is nog even afwachten hoe Hoogerwaard zich houdt in een bloedhete zomer, maar tot dusver zijn cliënten en medewerkers zeer te spreken over het binnenklimaat.’

Zachariasse: ‘In het veertigste jaar van zijn bestaan is Cofinimmo trots op Hoogerwaard. Het verpleeghuis staat model voor onze ambitieuze ESG-strategie en geeft aan waar we naar toe willen: een portefeuille die voor honderd procent bestaat uit toekomstbestendig, hoogwaardig en duurzaam zorgvastgoed.’

All rights reserved © 2024 Young Media