31 mei 2024 - Erwin Asselman

Liever een boom in de tuin dan een airco in huis

Begin met Daan Zandbelt van De Zwarte Hond over het woningtekort en in no time ontvouwt zich een breed panorama, van singels tot de zandmotor. Dat is tekenend voor de aanpak van deze stedenbouwkundige. Hier geloven ze in een integrale aanpak. ‘Wij hebben een Olympische ambitie voor stationskwartieren als motor achter al onze maatschappelijke opgaven.’

Woningtekort. Klimaatcrisis. Stikstofproblemen. Energietransitie… We struikelen in Nederland van crisis naar crisis. En dat is precies het probleem, stelt Daan Zandbelt. In plaats van elk probleem afzonderlijk aan te vliegen, pleit De Zwarte Hond voor een structurele, integrale aanpak. Een goed plan is volgens Zandbelt een integraal plan dat bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van al wat leeft: mens, plant en dier. Dat is niet minder dan een cultuuromslag, maar wel eentje die de moeite waard is.

In de nieuwe OutThere pleit je ervoor om alle maatschappelijke opgaven vanuit de Klimaat-Natuur-Mensen agenda in samenhang aan te pakken. Waarom is dat een goede strategie?

‘Door de verschillende opgaven met elkaar te verbinden, los je niet alleen de vraag van 1 miljoen woningen op, maar kom je ook tot een ander mobiliteitsgedrag, wat weer ruimte creëert voor een ‘groene en blauwe’ aanpak. Een natuurlijke omgeving is goed voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid en voor de fysieke en mentale gezondheid. Bovendien is deze agenda een belangrijk instrument als het gaat om kansengelijkheid, bestaanszekerheid en sociale cohesie. Zo kunnen we niet alleen Parijs halen en droge voeten houden, maar ook een heleboel andere problemen aanpakken. De stationskwartieren zijn bij uitstek geschikt voor deze aanpak. Maar het mooie is: het effect blijft niet tot deze gebieden beperkt. In dit geval geldt: nieuw helpt bestaand! Investeringen in stationskwartieren hebben een uitstraling naar de omliggende wijken. Daardoor kunnen we ook bestaande gebieden een enorme impuls geven. Een mooi voorbeeld daarvan is onze Gebiedsvisie voor RotterdamAlexander waardoor dit echt als hart van heel Rotterdam Oost kan fungeren.’

De wereld kampt met enorm veel uitdagingen tegelijk. Wat is het grootste probleem dat we moeten tackelen?

‘Gebrek aan balans! Wij onderscheiden vijf systemen die met een structurele aanpak beter in balans kunnen komen en hun kringlopen sneller kunnen sluiten: Klimaat, Natuur, Mensen, Grondstoffen en Techniek. Onze Klimaat-Natuur-Mensenagenda promoot ‘nature based solutions’, omdat die meerdere problemen tegelijk aan kunnen pakken. Daarnaast moeten we minder afhankelijk worden van grondstoffen en technische oplossingen, omdat die een enkelvoudig karakter hebben en daardoor weinig toekomstbestendig zijn. Met andere woorden: liever een boom in de tuin dan een airco in huis. Liever mooie groene singels dan een kaal waterplein en liever een zandmotor die de natuur een impuls geeft en tevens dient als kustbescherming dan een jaarlijkse kostenverslindende ophoging van het strand. Dat soort oplossingen, daar zetten wij ons graag voor in.’

Wat levert zo’n structurele, integrale aanpak op?

‘Tijd, geld en ruimte en de mogelijkheid om het schaarse talent goed in te zetten. Door deze strategie stellen we veel meer mensen in staat om het dagelijks leven dicht bij huis te organiseren in de 15-minutenstad. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Daardoor hoeft er minder geïnvesteerd te worden in Rijkinfrastructuur, houden we landschappen vrij en creëren we aantrekkelijke vitale dorpen, steden en regio’s die klaar zijn voor de toekomst. En met deze aanpak kunnen we Parijs halen.’

‘WE MOETEN MINDER AFHANKELIJK WORDEN VAN GRONDSTOFFEN EN TECHNISCHE OPLOSSINGEN, OMDAT DIE EEN ENKELVOUDIG KARAKTER HEBBEN EN DAARDOOR WEINIG TOEKOMSTBESTENDIG ZIJN’

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die zich aangesproken voelen door jullie ‘Olympische ambitie’?

‘Doe met ons mee! Wij zijn er al volop mee bezig, maar we kunnen het niet alleen. Ik hoop dat veel mensen enthousiast worden en ook op deze manier gaan werken. Graag met ons, maar zonder ons is ook prima. Zolang we maar in dezelfde richting lopen. Ik hoop vooral dat ons pleidooi voor een structurele, integrale aanpak ons vak een nieuwe richting wijst waar we verder mee kunnen. De toekomst is nabij!’

Persoonlijke vragen Daan Zandbelt stedenbouwkundige, architect en partner De Zwarte Hond

WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD EN VAN WIE?
”Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Pipi Langkous // “First do it their way, then do it your way anyway” Paul Arden
WAT WIL JIJ MENSEN MEE GEVEN?
Energie en inspiratie
WAT WAS VOOR JOU EEN BESLISSEND MOMENT IN JE LEVEN?
Toen ik mijn Eva ontmoette
WELKE WAARDEN WIL JE UITSTRALEN?
Menselijke
WAT MAAKT JOU NIEUWSGIERIG?
Nieuwe inzichten/kennis
WAAR KOM JIJ ‘S OCHTENDS JE BED VOOR UIT?
De wereld een beetje mooier maken
HOE GA JIJ OM MET UITDAGINGEN?
Omarmen
WAT MOTIVEERT JOU?
Willen weten
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Verschil maken
WAAR SPREEK JE AF MET VRIENDEN EN WAAROM?
In een restaurant om lekker te eten
IN WELKE STAD ZOU JE GRAAG WILLEN WONEN?
Chicago of Hong Kong
HOE KRIJG JIJ ZAKEN IN BEWEGING?
Tijd en energie insteken

WELKE VITAMINES SLIK JE DAGELIJKS?
Groente eten
WAAR KOM JE TOT RUST?
Thuis
WAT IS JE FAVORIETE UITWAAIPLEK?
Op de fiets
HOE COMBINEER JIJ HART EN VERSTAND?
Door intuïtie
HOE BEWAAR JIJ DE BALANS TUSSEN HOOFD EN GEVOEL?
Door te sporten
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Sporten
HOEVEEL UUR SPORT JE PER WEEK?
Drie
HOE BLIJF JIJ TROUW AAN JEZELF?
Gaat vanzelf
HOE GA JE OM MET ERGERNISSEN?
Minder goed
WAT ZOU JE NOG EEN KEER OVER WILLEN DOEN?
Niet zo veel
DURF JIJ GROOT TE DROMEN? EN WAAROVER?
Onze Olympische droom/ambitie
WAT WIL JIJ BIJDRAGEN?
Ideeën en inzichten die de wereld een beetje mooier maken

Meer weten? Bestel de nieuwe Out There #5, het bookazine van De Zwarte Hond.

www.dezwartehond.nl

All rights reserved © 2024 Young Media