11 jun 2024 - Erwin Asselman

REBO Groep onderstreept ambitie met nieuwe naam: REBO Vastgoed Groep

Landelijke vastgoedorganisatie REBO Groep gaat met al haar expertises per 1 juli 2024 verder onder een nieuwe naam: REBO Vastgoed Groep. We spreken over deze transitie, de REBO ambitie en de toekomst met drie van de vijf partners: Ninke Sloot, Bregje Sloot en Pascal Elshof. Ook blikken we kort terug. REBO heeft dit jaar namelijk een bijzondere mijlpaal te vieren. De organisatie bestaat dit jaar vijftig jaar.

REBO is in 1974 opgericht als dochteronderneming van Reinbouw. In de jaren 80 kwam Henk Sloot bij Reinbouw werken. In 1987 startte hij een nieuwe richting met REBO, waarna hij de onderneming in 1992 overnam, vertelt zijn dochter Ninke Sloot. ‘Mijn vader geloofde sterk in het bieden van een totaalpakket op het gebied van vastgoed. Hij zette in op groei en is het bedrijf steeds verder gaan uitbouwen. Gedreven door een passie voor vastgoed en met een heldere visie voor de toekomst, ging hij met een klein, maar toegewijd team én een portefeuille van circa tweeduizend woningen, de uitdaging aan. Vandaag de dag staat er een bedrijf dat een logisch gevolg is van hoe REBO ooit gestart is. Met kernwaarden die onverminderd gelijk zijn gebleven en met dezelfde sterke ambitie,’ aldus Ninke Sloot.

Expertises bundelen onder één naam

REBO is inmiddels een fullservice vastgoedpartner met ruim 180 medewerkers en 11 kantoren met een landelijke dekking. Ninke Sloot: ‘Doordat we alles onder een dak hebben, kunnen we onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heel volledig bedienen en binnen de organisatie doorverwijzen. Dat zetten we kracht bij door verder te gaan onder één naam: REBO Vastgoed Groep, met al onze business units Vastgoed Management, VVE Management, Bedrijfs-, Beleggings- en Woningmakelaardij. Door al onze expertises te bundelen onder één naam, kunnen we onze opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers nog meer de voordelen laten ervaren van onze efficiënte en veelzijdige dienstverlening. In alles wat we doen, denken we vanuit onze klanten en richten we al onze activiteiten dusdanig in zodat zij een optimale klantreis ervaren. Dat kunnen we vanuit elke fase van de vastgoedcyclus. We introduceren vanaf begin juli een nieuw logo en een volledig nieuwe uitstraling.’

Nieuwe generatie aan het roer

De participatie van Ninke en Bregje Sloot in 2015 markeerde de start van een nieuwe generatie aan het roer, met vernieuwende perspectieven en energie. In de daaropvolgende jaren traden ook Pascal Elshof, Roy Alofs en Mattijs Grondman als partners toe en versterkte Esther Burgers en Ludwig Holzapfel het directieteam. Hiermee is de basis gelegd voor de continuïteit van REBO met een duidelijke ambitie voor de toekomst.

Directieteam REBO Vastgoed Groep
  • l.n.r. Ludwig Holzapfel, Directeur REBO Vastgoed Management,
  • Roy Alofs, Managing Partner | Bedrijfsmakelaars,
  • Bregje Sloot, Managing Partner | HR Directeur,
  • Ninke Sloot, CEO REBO Groep,
  • Esther Burgers, Manager VVE en Woningmakelaars,
  • Pascal Elshof, Managing Partner | Financieel Directeur,
  • Mattijs Grondman, Managing Partner | Bedrijfsmakelaars.

In jullie nieuwe positionering staat ‘waardevol vastgoed voor iedereen’ centraal, wat houdt dat concreet in?

‘Waardevol vastgoed heeft in onze optiek verschillende betekenissen. Daarbij gaat het, volgens Ninke Sloot, om financieel en maatschappelijk rendement voor onze opdrachtgevers, maar bijvoorbeeld ook om een aantrekkelijke woon- en werk-, en leefomgeving voor onze gebruikers en bewoners. Waar het fijn is om te wonen en te werken. Alle disciplines zijn binnen REBO vertegenwoordigd. Daarnaast kennen we de markt, de ambities van vastgoedeigenaren en weten we als geen ander wat de behoeften van gebruikers en bewoners zijn. Vanuit deze kennis en ervaring zorgen we voor verbinding tussen alle facetten en vormen we de brug tussen opdrachtgever en gebruiker. Zo zijn we continu van waarde en werken we samen aan een toekomst met waardevol vastgoed voor iedereen.’

Dat klinkt als een mooie ambitie. Hoe gaan jullie dat waarmaken?

‘Door vanuit persoonlijke verbinding inzicht te krijgen in de vraagstukken en behoeften van onze opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers. En deze vervolgens doorvertalen in oplossingen en advies,’ licht Pascal Elshof toe. ‘Onze dienstverlening wordt onderbouwd met alle mogelijke concreet meetbare gegevens. Voor ons werk is het gebruik van data essentieel. Alleen met de relevante kennis van bijvoorbeeld woningen, bewoners, mutaties en leegstandspercentages kunnen we de beste service bieden.

Het is van groot belang om op de juiste momenten de juiste informatie te hebben. Zeker in deze snelle en complexe vastgoedmarkt. Daarom zorgen we ervoor dat onze kennis over vastgoed actueel blijft. We voeren regelmatig klant- en marktonderzoek, volgen trends en nieuwe ontwikkelingen. We maken gebruik van handige en slimme technologieën om gegevens te verzamelen en informatie overzichtelijk te ordenen en te interpreteren. Met alle informatie en data nemen we de de juiste beslissingen. Beslissingen die waarde toevoegen voor de eigenaar en gebouwgebruikers. Daarnaast investeren we ook in duurzame relaties en partnerships. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder intensiveren en bijdragen aan de strategische doelstellingen van onze opdrachtgevers. Daarnaast baseren we onze bedrijfsvoering onder andere op de drie pijlers van ESG: Environmental, Social en Governance. Vanuit een intrinsieke motivatie willen we als bedrijf een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan en dragen we bij aan de ESGdoelstellingen van onze opdrachtgevers. Daar zetten we de komende jaren actief op in samen met onze ESG-coördinator.’

Hoe zien we de synergie tussen de verschillende soorten dienstverleningen terug in jullie werk?

Bregje Sloot: ‘REBO heeft veel specialisten in huis, een breed opgeleid team met een schat aan ervaring. We hebben een groot landelijk netwerk én kennis van de lokale context. Op basis van het profiel van onze klant kijken we welke diensten aansluiten en hoe we zorg uit handen kunnen nemen. Het vastgoedvraagstuk staat centraal. In elke fase van de vastgoedcyclus kunnen we iets betekenen: van grondposities zoeken tot het moment van verkopen. Er is altijd een divisie binnen REBO die waarde toe kan voegen. Onze diensten kunnen we makkelijk aan elkaar verbinden, waardoor de lijnen kort zijn en opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers daarvan kunnen profiteren. Op deze wijze zorgen we dat we continu van waarde zijn. Dat is onze belofte naar de markt,’ aldus Bregje Sloot.

Ninke Sloot

‘WE STREVEN NAAR FINANCIEEL EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS, MAAR BIJVOORBEELD OOK NAAR EEN AANTREKKELIJKE WOON-, WERK EN LEEFOMGEVING VOOR ONZE GEBRUIKERS EN BEWONERS’

Welke concrete projecten kun je noemen?

‘Er zijn er heel veel, maar we kunnen er wel enkele uitlichten,’ vertelt Pascal Elshof. Neem bijvoorbeeld het project Hart van de Waalsprong in Nijmegen, ontwikkeld door twee vooraanstaande ontwikkelaars. Hier wordt volop gewoond, gewerkt en gewinkeld. Het winkelcentrum is sinds vorig jaar november geopend. En ook de bovengelegen huur- en koopappartementen zijn inmiddels bijna allemaal bewoond. Ons team VVE is in een vroeg stadium betrokken bij de opstart van de complexen en nu opleveringen hebben plaats gevonden doen we ook het beheer ervan. Er zijn momenteel nog een aantal complexen in aanbouw die nog opgeleverd gaan worden, waar REBO ook het VvE Management voor gaat doen. We verzorgen vanuit Vastgoed Management het beheer van de complexen waar een van onze opdrachtgevers eigenaar van is. Die combinatie van Vastgoed Management en VvE zien we bijvoorbeeld ook terug in de duurzame woontoren Complex State Amsterdam die al enkele jaren geleden is opgeleverd. Daar verhuren wij 262 nieuwbouwappartementen in opdracht van een andere opdrachtgever én verzorgen wij het VvE Management voor de koopappartementen.

Een laatste voorbeeld; we pakken diverse landelijke vastgoed gerelateerde vraagstukken op. Van de verhuur van een bedrijfsruimte tot de verkoop van een leegstaande woning, maar bijvoorbeeld ook de dispositie van het voormalig core bezit van onze opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een watertoren, die uit functie is gesteld en een herbestemming krijgt. Hier anticiperen we dan weer vanuit bedrijfs- en woningmakelaardij.’

Bregje Sloot

‘WE GAAN VOOR VERBINDING EN LANGDURIGE SAMENWERKINGEN. EN VORMEN DE BRUG TUSSEN OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKER. DAAR ZIT ONZE KRACHT’

Wat kenmerkt het huidige REBO?

Bregje Sloot: ‘We staan dicht bij onze klant. Dat persoonlijke zit in ons DNA. Daarom is er bijvoorbeeld al vroeg gekozen voor meerdere kantoren op verschillende locaties, zodat we altijd bij onze klant in de buurt zijn. Want dan kun je echt verbinding zoeken, langdurige samenwerkingen aangaan en die brug vormen tussen de opdrachtgever en de gebruiker. Daar zit onze kracht.

Zoals we naar onze externe doelgroep kijken, doen we dat ook naar ons team. Hoe speel je in op behoeften, hoe voegen we voor hen waarde toe? We vinden het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Mensen krijgen de ruimte hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Daarbij zetten we in op persoonlijke ontwikkeling, geven mensen de kans om stappen te zetten. Het voordeel van de verschillende diensten is dat als iemand ergens niet optimaal op z’n plek zit, er elders in de organisatie wellicht kansen zijn. Dat is ook een vorm van synergie. Ook geloven we sterk in flexibele arbeidsvoorwaarden. Deze flexibiliteit sluit aan bij onze bedrijfscultuur, waarin we begrijpen dat elke levensfase vraagt om verschillende, persoonlijke keuzes om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te waarborgen. We streven ernaar deze keuzevrijheid te bevorderen, evenals de mogelijkheid van flexibel werken.’

Pascal Elshof

‘WE ZETTEN INTENSIEVER IN OP DE SYNERGIE- VOORDELEN VAN AL ONZE EXPERTISES, ZODAT WE NOG MEER VAN WAARDE KUNNEN ZIJN VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS, STAKEHOLDERS EN GEBRUIKERS’

En dit jaar 50 jaar REBO, waar zijn jullie trots op?

Ninke Sloot: ‘Hoe REBO zich door de jaren heeft ontwikkeld en dat we eigenlijk nog steeds werken vanuit de kernwaarden van toen mijn vader REBO is gestart. Deze zijn echt verankerd in de organisatie. Ik ben uitermate trots op het hele REBO team en op mijn collega’s binnen het management. We hebben met elkaar fantastische stappen gezet en we zijn nog vol met plannen voor de toekomst. Qua volume horen we nu bij de top 10 van Nederland. We hebben meer dan 35.000 eenheden in management en werken landelijk met 180 collega’s op 11 locaties. Als bedrijf denken we heel bewust na over de toekomst. Bijdragen aan een betere wereld, dat past binnen onze visie. Met onze dienstverlening kunnen we daar een waardevolle rol in spelen. Samen bijdragen aan een toekomst met waardevol vastgoed voor iedereen. Een prachtige positie om vanuit verder te groeien samen met onze opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers.’

All rights reserved © 2024 Young Media