‘De grote uitdaging is in te spelen op de toenemende diversiteit’

Hoe ziet u de toekomst van wonen in Nederland?

‘De trends zoals die zich nu aftekenen in de grote steden, zullen ook in de rest van Nederland doorzetten. Er is sprake van een enorme toename van het aantal 1-persoonshuishoudens, o.a. als gevolg van vergrijzing en scheiding. Daarnaast hebben we te maken met maatschappelijke trends als extramuralisering, veranderde gezinssamenstelling en culturele diversiteit. Dat brengt specifieke vraagstukken mee op het gebied van wonen. De grote uitdaging is in te spelen op die toenemende diversiteit.’

Klik hier en lees het hele artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *