10 nov 2019 - Erwin Asselman

Amsterdam moet verder kijken dan de binnenstad

Leve de nieuwe verblijfsgebieden

De obsessieve aandacht voor de ervaren overlast door toeristen in het Amsterdam binnen de singels lijkt elke poging om stadsbreed een constructieve dialoog te voeren met ondernemers, bewoners en vastgoedpartijen te frustreren. Het ontwikkelen van een optimistisch toekomstbeeld voor de hoofdstad is niet het primaat van de gemeenteraad of bestuurders. Het college zou de neiging tot controle moeten loslaten en co-creatie durven faciliteren met een lange termijnvisie over het creëren van volwaardige stadscentra buiten de binnenstad en over de ring. De metropool in wording verdient moderne hotspots voor wonen, werken, zakendoen, ontspanning en winkelen.

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2024 Young Media