02 nov 2021 - Erwin Asselman

Regeren is vooruitzien

Nederland heeft jarenlang mogen genieten van de opbrengsten van de aardgasvelden in Groningen. Van enig “genot” was overigens bij de Groningse bevolking – zeker de laatste 10 jaar met de vele aardbevingen – geen sprake. De vraag rijst hoe de miljardenopbrengsten uit gaswinning zijn besteed in de afgelopen decennia vooral gelet op het feit dat ons onderwijs internationaal achterloopt, de zorg het niet meer redt, ons leger met losse flodders moet trainen en andere zaken waar op zijn zachtst gesproken sprake is van enig achterstallig onderhoud. Dit alles doet vermoeden dat een belangrijk deel van het “aardgasgeld” terecht is gekomen in een Haagse bodemloze put. Met een dergelijke mooie bron van inkomsten had Nederland er veel beter voor kunnen en wellicht ook wel moeten staan. De Noren hebben het wat dat betreft veel slimmer/beter gedaan. Die kunnen tot ver in de toekomst nog genieten van het rendement van de aardoliebaten.

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2024 Young Media