28 nov 2023 - Erwin Asselman

Het grote voordeel van BIM is dat je in een vroeg stadium samenwerkt

Bimmen, oftewel werken met Building Information Management (BIM), bestaat al sinds de jaren ‘80, maar de laatste tijd worden er grote slagen mee gemaakt, aldus HARMEN BOER, BIM-specialist bij HTV Bouwtechniek. En daar is hij blij mee, want hij ziet vooral veel voordelen van de betere samenwerking, zoals lagere kosten en snellere processen. Ondanks nieuwe software en online tools gaat bimmen echter niet vanzelf. Als BIM-regisseur zit Harmen graag in een vroegtijdig stadium aan tafel. ‘Zolang je nog aan het ontwerpen bent zijn de consequenties van ingrepen minder groot dan in de bouwfase.’

Sinds 2019 maakt HTV Bouwtechniek als dochtermaatschappij onderdeel uit van het marktbrede adviesbureau Diepenhorst de Vos en Partners. Core business van HTV Bouwtechniek is het uitwerken van bouwkundige plannen in elke bouwfase, van schetsontwerp tot uitvoerend ontwerp, en het liefst in grootschalige projecten. Harmen Boer werkte als bouwfysicus en tekenaar al bij DVP en stapte over naar de nieuwe loot aan de stam. Hij is razend enthousiast over het adviseren en regisseren in BIM-processen, onderdeel van de dienstverlening van HTV Bouwtechniek. De ontwikkelingen op het gebied van BIM gaan snel momenteel. Harmen: ‘Ook wij als bedrijf maken daar stappen in. Eerst werkten we weliswaar in een 3D programma, maar leverden we nog steeds stukken aan in 2D, waardoor informatie niet kan worden samengevoegd. Door onze nieuwe software zijn we van tekenen echt naar modelleren gegaan.’

Beter inzichtelijk

Door modellen in plaats van tekeningen aan te leveren aan alle betrokken partijen kan iedereen ook zelf de aangeleverde informatie weer verwerken. Harmen: ‘Zo kunnen we sneller inzichtelijk maken wat we doen met z’n allen en zie je gelijk of alles wel op elkaar aansluit.’ In het model dat HTV maakt komt alle relevante informatie van het project samen. Daarnaast werken Harmen en zijn collega’s ook voor externe partijen als BIMregisseur. Harmen: ‘Dan teken of modelleer je niet meer zelf, maar zorg je ervoor dat alle partijen die iets moeten modelleren ook weten wat ze precies moeten aanleveren en maak je onderlinge afspraken tussen de partijen. Daarnaast zorg je ervoor dat die ook worden nageleefd zodat iedereen op de juiste manier van de informatie kan profiteren.’

Per fase meer grip

De regisseur brengt kort gezegd dus structuur aan in het proces en in de informatie. Denk maar aan een orkest, zegt Harmen. ‘De regisseur is de dirigent, en alle partijen doen een stukje, maar daarmee heb je nog geen muziek. Pas als er meerdere instrumenten bij elkaar komen begint het ergens op te lijken en ga je het begrijpen. Maar als iedereen maar lukraak zit te spelen dan werkt het niet.’ Pas als iedereen in hetzelfde tempo speelt ontstaat het totaalplaatje. Voor BIM geldt dat alle partijen een stukje van het model tekenen, die de regisseur vervolgens samenvoegt zodat iedereen de informatie kan gebruiken. ‘De truc is te begrijpen wie op welk moment met welke informatie geholpen is. Daarom willen wij altijd vroeg aan tafel zitten bij een ontwikkelaar of initiatiefnemer. Dan kunnen we samen een strategie uitzetten om zo gestructureerd mogelijk te kunnen werken in het gehele proces. Dan heb je per fase meer grip op wat je kunt verwachten. Nu zien we het vaak mis gaan omdat ze niet gelijk bij de start van het proces beginnen met bimmen. Dan loop je al achter de feiten aan.’

‘ALS JE HET PROCES OP EEN GOEDE MANIER INRICHT IS DAT ABSOLUUT KOSTENBESPAREND’

Harmen Boer, BIM manager bij de Dreeftoren te Amsterdam

Naar voren trekken

Als regisseur is het belangrijk om goed af te kunnen tasten wat iedereen kan en dat vervolgens in kaart te brengen, zodat een afgestemd plan ontstaat. Hoewel BIM is ontstaan in de aannemerij, oftewel in de laatste fase van het proces, is het nu de opgave om de manier van werken ook naar voren te trekken. Zo kunnen ook de andere partijen ervan profiteren. Harmen: ‘Het grote voordeel van bimmen is dat je in een vroeg stadium samenwerkt en dus vroeg in het proces voor iedereen inzichtelijk kunt hebben wat voor gebouw er neergezet gaat worden en wat voor problematiek daarbij kan komen kijken. Zolang je nog aan het ontwerpen bent zijn de consequenties van ingrepen minder groot dan wanneer je al aan het bouwen bent.’

Exponentiële markt

Die voordelen worden opgepikt door de markt, die momenteel snel groeiende is, constateert Harmen. ‘Het begint met een klein groepje enthousiastelingen. Door de goede ervaringen dijt dat groepje steeds verder uit en groeit de markt nu exponentieel.’ De stappen die software bedrijven nu maken werken daar ook aan mee. Het is daardoor steeds gemakkelijker werkbaar in de praktijk. BIM wordt zo ook steeds meer toegankelijk voor ontwikkelaars, bijvoorbeeld met tools waarin een plan van eisen kan worden gekoppeld aan tools die automatisch nagaan of de modellen die je aangeleverd krijgt wel voldoen aan dat PvE. ‘Daarmee zorg je er steeds beter voor dat iedereen op dezelfde lijn zit op hetzelfde moment.’ De trend is dat opdrachtgevers steeds meer de toegevoegde waarde beginnen in te zien van werken met BIM. Harmen: ‘Als je het proces op een goede manier inricht is dat absoluut kostenbesparend.’

De diepte in

Wat is tot slot in al deze snelle ontwikkelingen binnen het werken met BIM precies de meerwaarde van Harmen en zijn collega’s in het proces? ‘Zonder ons zijn er geen spelregels en bestaat de kans dat alles kriskras door elkaar loopt. Als we aan tafel komen gaan we eerst alles recht trekken zodat het spel omkaderd wordt en iedereen weet wat er van hem wordt verwacht. Wij brengen echt die structuur aan, en wat dat nog extra sterk maakt is dat wij alles doen vanuit onze bouwkundige achtergrond. We gaan echt de bouwkunde in en kijken of alles klopt en ook reëel is. Eerst trekken we het recht en dan gaan we de diepte in en zorgen wij ervoor dat afspraken ook worden nagekomen c.q. gerealiseerd.’

‘ZONDER BIM - REGISSEUR ZIJN ER GEEN SPELREGELS EN KAN HET KRIS KRAS DOOR ELKAAR HEEN GAAN LOPEN’
Persoonlijke vragen Harmen Boer, Bouwkundig adviseur HTV Bouwtechniek

VOORAL BEZIG MET:
BIM toepassingen
BUITEN DE DEUR NAAR:
Het bos of strand, lekker buiten zijn en genieten van de natuur
UITKIJKEN NAAR:
De ongekende mogelijkheden met softwareontwikkelingen in de bouw
ZORGEN VOOR/OVER:
De toekomst van mijn kinderen en de wereld waarin zij opgroeien
NIET VERGETEN:
Accu opladen
ONMISBAAR:
Gevoel voor humor
BELANGRIJKSTE PERSOON/PERSONEN:
Mijn vrouw, en kinderen
NOOIT MEER DOEN:
Boot kopen
VRIJE TIJD:
Kitesurfen en klussen
WAT IS JE PLAN VOOR 2024:
Blijven ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangaan

All rights reserved © 2024 Young Media