28 nov. Erwin Asselman

Hybride gebouwen vormen leefomgeving van de toekomst

Werken en wonen worden steeds meer hybride, constateert MARTIN TIMMERMAN, OPRICHTER en ARCHITECT OOK ARCHITECTEN. En dat is maar goed ook. Alles wat mono is verliest zijn aantrekkingskracht en dus zijn waarde. Dat geldt voor de kantorenparken, de bedrijventerreinen én de woonwijken. De betekenisvolle leefomgeving op alle schaalniveaus staat voor Martin en zijn collega’s dan ook centraal. ‘De ontwerpopgave stopt niet bij architectuur.’

De beleving van de eindgebruiker vormt voor Martin steeds het beginpunt van de oplossing.

Martin: ‘De leefomgeving is de stad, een gebouw staat in de stad en omhult weer een ruimte waar gewoond en/of gewerkt kan worden. De belangrijkste opgave ligt voor ons in het inbedden van die verschillende schaalniveaus om te zorgen dat mensen zich er thuis voelen. Juist in de overgang ligt de denkopgave.’ Het zijn interessante tijden vindt hij, want corona heeft veel op scherp gezet: het werken is veranderd, maar ook het thuisgevoel van mensen, die opnieuw hun directe omgeving gingen ontdekken. Martin: ‘De strikte grens tussen wonen en werken is vervaagd. Overall kun je stellen dat de kwaliteit van de leefomgeving voor veel mensen belangrijker is geworden.’

Zonde

Een combinatie van wonen en werken binnen een gebouw past in deze trend. Martin: ‘We moeten veel meer toe naar mixed use, waar naast wonen ook leisure, kantoren en winkels een plek vinden. Dus veel meer inzetten op hybride gebouwen, die kunnen meebewegen met de vraag door de tijd heen. Met een gebouw dat meerder situaties kan huisvesten ben je veel meer toekomstgericht en kun je het gebouw ook veel beter aanhechten op zijn omgeving. Een basement met gebouwoverstijgende activiteiten, zoals een café waar gewerkt kan worden, zorgt er weer voor dat kantoren compacter kunnen worden gemaakt. Je organiseert daar het werken voor de buurt, maar ook de ontmoeting. Je kunt ze inrichten op het stimuleren van activiteit door de hele dag heen. Dit in tegenstelling tot de bedrijventerreinen en kantorenparken die na zes uur doods zijn. Dat is zo zonde van de ruimte.’

Kantoor OOK

Levendige mix

De grote vraag is nu waar we nog ruimte kunnen vinden om woningen te bouwen. Deels kan dit door herontwikkeling van kantorenparken. Martin: ‘Maar dan niet door al het werken er uit te duwen, het gaat juist om de mix die het levendig maakt. Rondom stedelijke OVknooppunten is het ook fantastisch om zowel wonen als werken te realiseren.’ Het verbaast dan niet dat OOK Architecten als bureau multidisciplinair is ingericht, en werkt op alle schaalniveaus, van stedenbouw tot architectuur én interieur. Een mooi project waar alles in samenkomt is het gebouw in het Amsterdamse Hamerkwartier, een omvangrijk bedrijfsgebied aan het IJ in Noord, dat nu verkleurt naar een mix van stedelijke functies. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het wonen het werken gaat verstoten. Martin: ‘In het gebouw waar wij aan werken moet de koperslager een plek kunnen vinden, maar ook onderwijs en leisure. Het wordt een basement met werken en voorzieningen, waar tussen een park komt, en daar bovenop weer wonen. Het groen gaat onderdeel worden van een aaneensluitend groen netwerk dat door de hele buurt slingert. Met daarnaast een fantastische wandelpromenade aan het water, die rust en ruimte creëert. Dit is echt de leefomgeving van de toekomst.’

Mobiquity

Nza

Mixed-use

CPO

Verrijking

In het Hamerkwartier blijven oude werkgebouwen behouden, ook dat is mooi, zegt Martin. ‘Je houdt de link met het verleden en het bepaalt ook deels de structuur van het gebied, in combinatie met de nieuwe interventies. Wij hebben als bureau het credo “met oog voor heden, verleden en toekomst”, door die bril kijken wij naar alle opgaven.’ Die filosofie komt in fysieke zin mooi tot uiting in het eigen kantoor in Amersfoort. Martin: ‘We hebben een oude garage getransformeerd, die midden in een woonwijkje ligt, tegen de binnenstad aan. We hebben er een mooie tuin omheen aangelegd, waar ook de buurt blij mee is en waar mensen elkaar ontmoeten. We zijn echt onderdeel van het stedelijk weefsel, waar wonen en werken elkaar niet bijten, maar juist verrijken!’

All rights reserved © 2024 Young Media