28 nov. Erwin Asselman

Wij vragen gemeenten en ontwikkelaars lef te tonen

Idverde Advies in Woerden is één van de vijf Nederlandse vestigingen van het groene ingenieurs- en adviesbureau, dat deel uitmaakt van idverde NL. idverde is een gevestigde naam in de groensector en focust zich als Europees marktleider op groenprojecten in omgevingsbeheer en –inrichting. Vestigingsmanager Albert Jan Kerssen: ‘Onze sector maakt zich hard voor noodzakelijk groen in de bebouwde omgeving.’

‘Niet alleen idverde NL, maar de totale groene branche maakt zich hard voor het belang van natuur binnen de leef- en werkomgeving’, vertelt Kerssen. ‘Groen wordt nog te vaak gezien als sluitpost. Ik chargeer even als ik zeg dat pas wanneer een pand gebouwd is, men zich dán bedenkt dat ‘er ook nog een paar boompjes geplant moeten worden’. Tegelijkertijd zien we steeds meer een kentering plaatsvinden; in de maatschappij, bij bedrijven, bij ontwikkelaars en architecten. Er zijn ook genoeg voorbeelden te noemen waar het wel goed gaat. Men gaat langzaam maar zeker anders kijken naar groen. Gelukkig! Deze ontwikkeling mag wat ons betreft nog harder gaan.’

Asset

‘Als maatschappij moeten we de groene leefomgeving veel meer gaan zien als een asset’, benadrukt Kerssen. ‘De waarde van groen is niet altijd even hard in euro’s uit te drukken, maar we weten allemaal dat we ons als mensen veel beter voelen in een groene omgeving dan in een mistroostige, volgebouwde stad. Natuur is bewezen goed voor ons welzijn, daar is tal van onderzoek naar gedaan. Maar toch kost het ons als samenleving nog steeds moeite om voldoende kwalitatief groen in onze leefomgeving gerealiseerd te krijgen. Daarom vragen wij gemeenten en ontwikkelaars om lef te tonen. Visie om veel verder vooruit te kijken. Groen moet de tijd krijgen om haar waarde te bewijzen. Bij het ontwikkelen van een gebouw is de daadwerkelijke aanplant van groen in de uitvoering vaak als laatste aan de beurt, maar in het ontwerpproces moet het vanaf de start worden meegenomen. Hiermee voorkomen we dat de groene invulling van de buitenruimte lastig uit te voeren is en mede daardoor een dure sluitpost wordt met matig resultaat. Het is daarom belangrijk partijen die met groen bezig zijn en kennis van zaken hebben, vroegtijdig uit te nodigen aan tafel.’

Waarde van kwalitatief groen

‘Ter illustratie: wil een boom tot volledige wasdom komen dan heeft hij ruimte nodig, zowel ondergronds als bovengronds’, schetst Kerssen. ‘Op het moment dat de boom aangeplant wordt en nog klein is, levert de boom nog weinig op. Wij hebben computerprogramma’s waarmee we de waarde van een boom kunnen berekenen: de waarde op dit moment en de waarde over dertig tot vijftig jaar. Dan zie je een enorme groeicurve. We kunnen allerlei kenmerken berekenen, ook specifiek per soort boom: afvang van luchtverontreinigende stoffen, CO2 -opslag, opvang van regenwater, etc. We kunnen dus duidelijk maken wat de (sociaalmaatschappelijke) waarde is en dat investeren loont. Het begint dan met de aanplant van dat boompje, maar de waarde van de boom wordt in sterke mate beinvloed door menselijk handelen; welke plaats op het (bedrijven)terrein gunnen we de boom en voor hoelang? Geven we de boom de juiste groeiomstandigheden in het ontwerp mee? Staat de boom op een plek waar deze nog vele jaren kan blijven staan? Past de boomsoort bij de locatie in het kader van beheer en functies? Daar komt de benodigde groenkennis bij kijken. Ditzelfde geldt voor alle groene inrichtingen: een boom, een daktuin, een parkje, een speeltuin.’

Impact

‘Op onze vier maatschappelijke thema’s – biodiversiteit, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en gezondheid – heeft groen een enorme impact’, vervolgt Kerssen. ‘Als branche en als idverde NL willen wij het verschil maken, samen met onze opdrachtgevers; gemeenten, provincies, overheden, bedrijven en instellingen. Veel van onze opdrachtgevers hebben zelf niet de capaciteit en evenmin de kennis. Zij weten dat het belangrijk is, maar kunnen er praktisch geen invulling aan geven. De enige weg om het juiste groen op de juiste plek en op de juiste manier met oog voor de lange termijn te implementeren, is zorgen dat je de professionals aan tafel hebt, die hierover kunnen meepraten en kunnen bijdragen aan bewuste, onderbouwde keuzes.’

Toekomstbestendig

‘Namens idverde NL ben ik betrokken bij enkele samenwerkingsverbanden, zoals ‘het Nationaal Dakenplan’. In deze publiek-private samenwerking werken overheden, kennisinstellingen, leveranciers en aannemers aan de bevordering van multifunctionele daken in Nederland: ruimte om alle maatschappelijke transities een plek te geven. Ook zijn wij betrokken bij ‘Werklandschappen van de Toekomst’; een stichting die zich bezighoudt met de vraag hoe we bedrijventerreinen toekomstbestendig kunnen inrichten, waarbij groen al een vanzelfsprekend onderdeel is. Dit zijn mooie en bemoedigende initiatieven, waarmee we ook duidelijk laten zien dat we als branche juist willen en kunnen samenwerken aan integrale oplossingen’, besluit Kerssen. ‘Want we beseffen dat we niet de enige zijn die een beslag willen leggen op onze leefruimte en dat we alleen samen tot passende antwoorden komen.’

‘HET IS BELANGRIJK PARTIJEN DIE MET GROEN BEZIG ZIJN EN KENNIS VAN ZAKEN HEBBEN, VROEGTIJDIG UIT TE NODIGEN AAN TAFEL’
All rights reserved © 2024 Young Media