22 apr 2024 - Erwin Asselman

VG Visie Daily #38: Ontwikkelaars zijn nu al welkom vastgoedprojecten te maken rond Den Haag Centraal

Het gebied rond Den Haag Centraal gaat volledig op de schop. Er komen nieuwe parken, pleinen, groene wandelroutes en er is ruimte voor veel hoogbouw met woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Dat blijkt uit de ontwikkelvisie van het stadsbestuur die wethouder Robert van Asten bekendmaakte in een persgesprek.

Het huidige versteende, door viaducten, tramrails en gevaarlijke oversteken doorsneden gebied, moet de komende jaren plaatsmaken voor een levendig, groen en verdicht stuk binnenstad. De uitwerking daarvan staat vervat in de ontwikkelvisie Den Haag Centraal , die wethouder Stedelijke Ontwikkeling Van Asten vrijdagmiddag 19 april presenteerde aan de pers. ‘Het gebied rondom Den Haag Centraal is het visitekaartje van onze stad. We willen dat deze omgeving voor mensen echt aanvoelt als een leefbaar gebied. Een plek waar je graag rondwandelt, woont en werkt; dat de hele dag door leeft. Dat gaan we mogelijk maken met heldere plannen voor het gebied.’

Door infrastructurele ingrepen wordt het hele gebied aantrekkelijk gemaakt om te wonen, werken en verblijven. In het gebied is plek voor 2.250 tot 2.500 woningen, 130.000 m2 kantoor en bijna 30.000 m2 aan onderwijsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Een van de grootste ingrepen is de halvering van het Prins Berhardviaduct en de sloop van het daar gelegen langgerekte groene Terminalgebouw. Daarmee wordt het gebied langs de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven – aan de achterkant van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Leidse Universiteitscampus – geschikt gemaakt voor vergroening en verdichting. De overkluizing die er nu ligt wordt vervangen door twee losse bruggen. Met deze plannen wordt ook de Rivierenbuurt beter met de binnenstad verbonden.

Sloop Terminalgebouw

‘De gedeeltelijke sloop van het viaduct en het Terminalgebouw maakt de komst mogelijk van twee nieuwe kantoren, een woontoren en een gemengd onderwijsgebouw met kantoorruimte voor gerelateerde bedrijven. Ook krijgt de Ammunitiehaven een groenere voorkant, waarbij de nieuwe gebouwen in plaats van naar de Turfmarkt richting de Rivierenbuurt gebouwd worden. Daarnaast wordt de historische gracht weer zichtbaar tussen de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven’, aldus de wethouder. Bovendien wordt hiermee de weg geplaveid voor een hoogwaardige nieuwe entree naar station Den Haag Centraal. De grote kale, betonnen vlakte van het huidige busplatform gaat de stad transformeren naar een zogeheten Groene Kamer, waar het dankzij groen, sportvoorzieningen en horeca beter toeven wordt. Bij het vernieuwde busplein is ook plek voor een woontoren.

‘DE KALE BETONNEN VLAKTE VAN HET HUIDIGE BUSPLATFORM WORDT EEN GROENE KAMER OM TE SPORTEN EN WAT TE DRINKEN’

Haagse Loperplein

Ook de huidige kruip-door-sluip-doorroute van de oostelijke stationsentree via de Tweede Kamer (het oude Buza-ministerie) naar de Theresiastraat verdwijnt. Hier wordt de Haagse Loper – die nu al loopt van het Spui en Turfmarkt naar het station – verlengd tot de Theresiastraat in Bezuidenhout. Dit gebied wordt een aantrekkelijke, autovrije wandelroute met aan weerszijden gebouwen die een aantrekkelijke hoogstedelijke plint allerlei voorzieningen krijgen. Het Anna van Buerenplein – tussen station en New Babylon – zal groener worden. Door de vernieuwing van de Koninklijke Bibliotheek ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw plein van 4.700 m2, het Haagse Loperplein. Daarmee ontstaat ook ruimte om te demonstreren voor het tijdelijke parlement. Tot slot wordt de Utrechtsebaan overkluisd met een stadspark dat wat het stadsbestuur betreft loopt van het Prins Berhardviaduct tot voorbij de Malietoren.

Van Asten schat in dat de eerste nieuwe vastgoedprojecten op zijn vroegst over drie jaar kunnen starten. ‘Met deze ontwikkelvisie weten ontwikkelaars en beleggers wat we van ze verwachten. We willen hier echt hoogwaardige kwaliteit maken. Het kost even tijd om goed te kunnen beginnen. Maar partijen zijn nu al welkom om met ons te praten en plannen te maken.’ Hij benadrukt dat er al wordt gebouwd. Op het Koningin Julianaplein wordt gebouwd aan de nieuwe, groene stadsentree van Den Haag. En het Rijksvastgoedbedrijf neemt nu al de KB onder handen.’ De wethouder doelt op KJ Den Haag, de twee 90 meter hoge woontorens met voorzieningen die Amvest en Synchroon realiseren.

‘VAN ASTEN SCHAT IN DAT DE EERSTE NIEUWE VASTGOEDPROJECTEN OP ZIJN VROEGST OVER DRIE JAAR KUNNEN STARTEN’

Bellevue-project

Of die wens van de wethouder haalbaar is, valt te bezien. Het KJ-project had al een voorgeschiedenis van vijftien jaar (mislukt M-gebouw Rem Koolhaas). De eerste nieuwbouw zal hoogstwaarschijnlijk het Bellevue-project van institutionele belegger Patrizia, Downtown Developers en woningcorporatie Staedion zijn, schuin tegenover Den Haag CS. De bouwstart, waar ook al vele jaren gesteggel over is, is naar verwachting pas in 2027. De hele locatie tussen het Staedion-kantoor en de Rabobank tussen Rijnstraat en Bezuidenhoutseweg moet eerst worden gesloopt. Daarvan in de plaats komen drie mixed-use torens tot 185 meter met in totaal 1.200 woningen, 28.000 m2 kantoorruimte plus winkels, horeca en voorzieningen als kinderopvang en een gym.

Hoogbouweisen

‘Het stadsbestuur en de gemeenteraad zijn definitief akkoord, ook met de bouwhoogte, dus niets staat de bouwstart in de weg’, zegt hij over het Bellevue-project. Op de nieuwste locaties mogen ontwikkelaars ook flink de lucht in met hun projecten. Enige beperking is er wel, verklaart Van Asten. ‘We staan een oplopende hoogte voor. Dat is vanwege architectonische en esthetische redenen, maar ook om de windhinder te verminderen. Van het centrum naar het stationsgebied klimt de maximale bouwhoogte nu van 70 naar 150 meter van de ministeries en met Bellevue straks 185 meter. De hoogste accenten rond die 185 meter zijn alleen toegestaan rond Den Haag Centraal. De nieuwbouw achter de ministeries moet rond de 150 meter blijven.’

‘DE HOOGSTE ACCENTEN VAN ONGEVEER 185 METER ZIJN IN HET PLANGEBIED ALLEEN TOEGESTAAN ROND DEN HAAG CENTRAAL’

Overkluizing sporen

Meer details kunnen ontwikkelaars later verwachten; in het derde kwartaal brengt het stadsbestuur het beeldkwaliteitsplan van het gebied uit. In het vierde kwartaal komt de ontwikkelstrategie en eind 2025 volgt een gedetailleerd buitenruimteplan. Het nieuwe gebied rond Den Haag Centraal moet zich voor 2040 in alle glorie aan de inwoners, ondernemers en bezoekers openbaren. Maar ook dan is er nog werk aan de winkel, merkt Van Asten op. ‘De allergrootste barrière blijft bestaan; de treinsporen en het spoorwegemplacement. De sporen zijn al deels overkluisd met het verhoogde busplatform. Mijn grote wens is dit na 2040 door te trekken en hele sporengebied te overkluizen. Zo kunnen we het centrum verbinden met de omliggende wijken en ontstaat extra ruimte voor woningen en meer groen. De haalbaarheid hangt af van de financierbaarheid en wat gebruikers en woningzoekenden bereid zijn ervoor te betalen.’

All rights reserved © 2024 Young Media