24 okt. Erwin Asselman

Het snijvlak van architectuur en organisatiepsychologie

Proof of the sum is een wat ongewoon Amsterdams architectenbureau. Oprichter Roy Pype en het team geloven dat wanneer je ontwerpt op het raakvlak tussen architectuur en organisatiepsychologie je de beste resultaten krijgt. Zij richten zich enkel op bedrijven en instellingen waar kennisdeling een grote rol speelt, zoals (onderzoeks)instellingen, universiteiten en campussen. Omdat je dan zodanig kunt ontwerpen dat het zorgvuldig regisseren van zowel rust áls ontmoetingen tot het delen van kennis zal leiden. Het jonge bureau kon met het Stadskantoor in Alkmaar deze visie al in praktijk brengen.

Klik hier en lees het hele artikel
All rights reserved © 2024 Young Media