28 nov. Erwin Asselman

Mensenwerk, ondernemersgeest en langetermijnvisie kenmerken Van Dorp

Technisch dienstverlener Van Dorp is een familiebedrijf met 22 vestigingen verspreid over Nederland. ‘Door regionaal aanwezig te zijn, zitten we dichtbij de klant’, vertelt Paul van Dorp, Adjunct-directeur commercie en Marketingmanager. ‘Onze kernwaarde is duurzaam ondernemen en op dit terrein worden we graag uitgedaagd, in het bijzonder door onze opdrachtgevers.’

‘WIJ VINDEN HET BELANGRIJK OM ONZE RELATIES TE ADVISEREN EN TE BEGELEIDEN EN HEBBEN ON ZE VERANTWOORDELIJK HEID EN BETROKKEN HEID DAAROM SAMENGEVAT IN ONZE HUIDIGE PAY-OFF ‘VAN DORP VOOR MORGEN’

Mijn vader, Henk Willem, startte in 1985 Installatiebedrijf Van Dorp door een loodgietersbedrijf uit Zoetermeer over te nemen. Inmiddels behoort onze organisatie met ruim 1500 medewerkers tot de tien grootste installateurs van ons land. Wat niet is veranderd sinds de start, is volledige aandacht voor duurzaamheid. Toen mijn vader begon, zat hij al direct in de duurzame energietechniek, dat toen airconditioning heette. Tegenwoordig vinden we dit tamelijk energieverspillend, maar in zijn starttijd was het beslist vooruitstrevend. Aan het roer van zijn familiebedrijf had hij de zorg voor de toekomst van zijn jonge gezin, aandacht voor zijn personeel en voor het milieu. De focus op duurzaamheid, en daarmee dus de keus voor de lange termijn, was zijn drijfveer en hiermee wilde hij zijn bedrijf grootmaken. Mijn vader kijkt altijd verder dan een transactie. Lange tijd was daarom ‘Met kennis en respect’ onze slogan, gebaseerd op zijn instelling dat de mens meer waard is dan euro’s. Wij zijn groot geworden met deze norm dat het altijd gaat om mensenwerk. We hoeven bij Van Dorp niet het onderste uit de kan. Wél willen we dat onze mensen zich gezien en gewaardeerd voelen en zich kunnen ontplooien. ‘Hoe geven we de aarde en hoe geven we dit bedrijf door aan de volgende generaties?’ Deze vraag is sinds de start elke keer ons vertrekpunt.’

Gebouwtechniek

‘De kern van ons bedrijf is beheer en onderhoud voor de zakelijke markt’, vervolgt Van Dorp. ‘Alles op het gebied van gebouwtechniek en alles met het oog op morgen; elektrotechniek, klimaattechniek, regeltechniek, beveiligingstechniek, sanitairtechniek, zwembadtechniek en railinfra techniek. Op al deze terreinen ligt onze passie. Het onderhoud aan gebouwinstallaties doen wij voor grote opdrachtgevers, zoals TU Delft en Rijksvastgoedbeheer, maar ook voor klanten binnen het MKB, waartoe Van Dorp zelf behoorde bij de start. Daarom vinden wij het waardevol om als huisinstallateur ook te werken voor lokale ondernemingen, zoals scholen, apothekers en accountants. Veel van deze ondernemers willen dat wij hen volledig ontzorgen en hun enige aanspreekpunt zijn binnen het hele palet aan werkzaamheden in relatie tot hun zakelijke onderkomen. Ook grotere opdrachtgevers kiezen voor deze aanpak, zoals de gemeente Rotterdam. Met deze gemeente hebben we een integraal onderhoudscontract, waar bouwkundige zaken deel van uitmaken. De bouwkundige en facilitaire wensen regelen wij met onze partners.’

Routekaart verduurzaming

‘Vandaag de dag worden gebouweigenaren geconfronteerd met allerlei nieuwe wettelijke eisen. ‘Voldoe ik wel aan de meeste recente wet- en regelgeving?’, ’Wat moet ik nú regelen, zodat ik klaar ben voor de nieuwe wereld?’ en ‘Wanneer is een gebouw veilig, gezond en duurzaam?’ Het zijn begrijpelijke vragen die ze op ons afvuren. Er is behoefte aan transparantie. Wij voelen ons erg betrokken bij deze thema’s. We vinden het belangrijk om onze relaties te adviseren en te begeleiden en hebben onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid daarom samengevat in onze huidige slogan ‘Van Dorp voor morgen’. Enerzijds adviseren we vanuit onze deskundigheid als technisch installateur, anderzijds vanuit onze eigen ervaring met onze locaties, die we toekomstbestendig hebben gemaakt volgens de ‘Paris Proof’ norm. Voorheen kon je als gebouweigenaar op het gebied van techniek veel beslissingen zelf nemen, maar de aanzienlijke toename van eisen vraagt om overleg, toekomstvisie en slimme keuzes. Wij dragen graag bij aan de doelstellingen van gebouweigenaren aan de hand van de ‘Routekaart Verduurzaming’. Dit is onze eigen doorontwikkeling van een basistool vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een hulpmiddel dat wij bij Van Dorp hebben omarmd. Het uiteindelijke resultaat verschilt van opdrachtgever tot opdrachtgever en is afhankelijk van de omgeving waarin het gebouw staat. Elke opdrachtgever heeft binnen de routekaart eigen doelstellingen, budget en kansen. Hieraan bij te mogen dragen met ons maatwerk, vinden we geweldig mooi.’

‘EEN MOOI VOORBEELD ISWATERSTOF ALS ALTERNATIEF VOOR FOSSIELE BRANDSTOFFEN EN AARDGAS’

Ondernemersgeest

‘Intern staan bij ons dus duurzaamheid, ondernemerschap en de menselijke maat centraal. En extern, naar onze opdrachtgevers toe, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid/welzijn. Het is onze overtuiging dat we op deze weg verder moeten. Een sprekend voorbeeld van geweldig mooi intern ondernemerschap is ‘CISO’, dat staat voor City Solutions. Eén van onze collega’s kwam met het idee om in de drukke binnenstad van Rotterdam de Van Dorp auto te vervangen door een Van Dorp fiets en de servicemonteurs voortaan dus op de fiets naar de klant te laten gaan. Hij had bedacht dat er dan wel een kantoor moest komen in het hart van de stad, dat dienst zou doen als uitvalsbasis. Dit idee hebben we met veel genoegen uitgevoerd. City Solutions is inmiddels een groot succes en past naadloos in de doelstellingen van de grote stad. Binnenkort volgt de binnenstad van Den Haag, van Utrecht en Amsterdam. We vinden het mooi dat dergelijke ideeën spontaan worden geboren binnen onze organisatie. Dit schetst de ondernemersgeest, die we aanmoedigen binnen Van Dorp.’

Ambitie

‘Wij zien bij onze opdrachtgevers graag de ambitie om goed voor hun gebouw te willen zorgen. Ambitie en motivatie passen bij ons en als die wederzijds zijn, dán voelen wij echt het partnership om samen te werken. Een mooi voorbeeld hiervan is Auping. Zij zitten met hun hoofdkantoor in dezelfde straat in Deventer als onze Van Dorp vestiging daar. Auping heeft zich voorgenomen een duurzaam bedrijf te realiseren met ook veel doelstellingen op het gebied van circulariteit binnen hun productieproces. Zij vragen ons regelmatig om met verbetervoorstellen te komen. We worden door Auping écht uitgedaagd om met hun gebouwen aan de slag te gaan en dus om energie te besparen en circulariteit als volgend aandachtspunt te realiseren. Deze opdrachtgever raakt bij ons alles wat wij binnen Van Dorp belangrijk vinden; het gaat over verduurzamen van vastgoed, over het laten zien van ondernemerschap, maar ook over de inzet van de nieuwste technieken. Je kunt niet elk verzoek met bestaande technieken oplossen, daarom gaan wij regelmatig in gesprek met onze toeleveranciers en met producenten en uitvinders. Het toepassen van nieuwe oplossingen is heel gaaf. Zo’n uitdaging, zoals Auping van ons vraagt, vinden wij dan ook geweldig.’

Waterstof

‘Over nieuwe technieken gesproken… Een mooi voorbeeld is waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen en voor aardgas. Binnen de industrie wordt het al meer dan 25 jaar gebruikt, maar binnen de gebouwenmarkt staat het nog in de kinderschoenen. We werken nu mee aan een project waarbij een woonwijk gebouwd wordt, die nauwelijks belasting geeft op het elektriciteitsnet. Binnen deze woonwijk realiseren wij de ‘energiehub’ waarin waterstof opgeslagen wordt. De hub is feitelijk te vergelijken met een ketelhuis in een flatgebouw. Over waterstof hoor je in de media al heel veel. Wij vinden dat ontzettend interessant en we bekijken nu hoe wij opdrachtgevers mogelijk kunnen helpen met waterstoftoepassingen. Door de energietransitie staat waterstof ineens op de kaart, omdat je met waterstof energie in grote hoeveelheden kunt verplaatsen. Bovendien is het goed op te slaan. Ook zijn we toepassingen van zoutkristal aan ’t onderzoeken. Zoutkristal is oneindig te recyclen, dus is het van nature circulair. Diverse kantoren van Van Dorp zijn al uitgerust met zoutkristal, verpakt in een zogeheten PCM-paneel. Op de eerste plaats om energiebesparing te realiseren, maar uiteraard ook om te experimenteren.’

‘VOORHEEN KON JE ALS GEBOUWEIGENAAR OP HET GEBIED VAN TECHNIEK VEEL BESLISSINGEN ZELF NEMEN, MAAR DE AANZIENLIJKE TOENAME VAN EISEN VRAAGT OM OVERLEG, TOEKOMSTVISIE EN SLIMME KEUZES’

Zonnig

‘Als organisatie en als branche kijken we terug op een turbulent jaar’, besluit Van Dorp. ‘Dit vanwege het grote personeelstekort in onze groeiende bedrijfstak. Voor de toekomst zien we als Van Dorp minimaal twee oplossingen. We willen meer gaan doen met voorspellend regelen. Slimmere gebouwinstallaties die zelf aangeven wanneer er onderhoud nodig is. Dit scheelt al een bezoek door een servicemonteur. Diverse onderzoeksinstellingen zijn bezig met het verder ontwikkelen van deze technologie. Daarnaast zien we meer kansen om techniekstudenten te motiveren. Jonge mensen die met ons willen meedenken over bijvoorbeeld de inzet van biobased materialen. Jarenlang moest gebouwtechniek het afleggen tegen ruimtevaarttechniek. Maar het imago dat je van ons vak vieze handen krijgt, ligt gelukkig ver achter ons. Mede dankzij de aandacht vanuit de politiek voor het verbeteren van gebouwprestaties zien wij de interesse in ons uitdagende vak toenemen. In het bijzonder nu vanwege de energietransitie. Bij Van Dorp zien wij de toekomst dan ook hartstikke zonnig in.’

All rights reserved © 2024 Young Media