28 nov. Erwin Asselman

WSP Nederland kijkt over alle grenzen heen

Bij WSP, één van ‘s werelds toonaangevende advies- en ingenieursbureau, werken 68.000 experts aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dat doen zij door over grenzen heen te kijken en met een cultuur van innovatie, integriteit en inclusie. Wij spraken met Suzanne Kocken, Margriet Krüse (directeur Property & Buildings Nederland) en Bas de Leijer (projectleider bouwconstructies). ‘Wij kijken niet alleen over landsgrenzen en onze eigen disciplines, maar ook over de kaders van onze organisatie heen. Alleen door samen te werken, bouwen we aan een duurzame toekomst.’

WSP bekijkt complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken. Deze professionals plannen, ontwerpen en ontwikkelen gemeenschappen, zodat die kunnen bloeien. Dat doen zij, ook in Nederland, middels innovatieve en toekomstgerichte oplossingen, zegt Kocken. ‘Vandaag de dag zijn wij, ook in Nederland, een toonaangevende partij voor het toekomstbestendig ontwerpen en engineeren van hoogwaardige gebouwen en ruimtes. Binnen Property & Buildings hebben wij een heel diverse orderportefeuille, waarbij we opdrachtgevers zowel met de ontwikkeling van hun project als met de uitvoering ervan helpen. Zo combineren wij de ontwerpcapaciteit met de maakbaarheid ervan.’

Internationaal kennisnetwerk

Volgens Krüse kijken de experts van WSP graag over grenzen heen. Dat begint bij de landsgrenzen. ‘WSP Nederland heeft een decennia lang diepgewortelde ervaring in Nederland en daarnaast sinds een aantal jaren toegang tot het internationale kennisnetwerk van WSP. Dat betekent dat wij hier in Nederland gebruik maken van de kennis van 68.000 internationale experts door de unieke opzet van ons expert netwerk. Daardoor blijft er zelden een vraag onbeantwoord. Zo voerde WSP Properties & Buildings een second opinion uit bij het hoogste gebouw van Nederland Dit advies leverde de aannemer een aanzienlijke besparing op wapening en een verlaging van de CO2 uitstoot op. We werken daarbij dan samen met buitenlandse collega’s, in dit geval uit Dubai. Door de korte lijntjes met onze internationale collega’s schakelen we snel, om met klanten mee te denken. Dat ervaren onze klanten als enorm waardevol. Een ander voorbeeld waarin we in samenwerking met internationale collega’s ontwerpend adviseren is het Entreegebouw van Maastricht UMC+. Bij dit ontwerp hebben wij een houten constructie mogelijk gemaakt die voldoet aan de trillingsnormen van de op te stellen medische apparatuur.’

Grenzen verleggen

‘Door te kijken en te leren van onze collega’s in het buitenland zien we trends en mogelijke oplossingen die ook in Nederland onze opdrachtgevers kunnen helpen,’ zegt Kocken. ‘De rollen van onze medewerkers worden namelijk steeds breder. Dit vraagt om een integrale aanpak, zowel in breedte als ook in het keten denken. We zien in andere landen dat een ontwerper de verantwoordelijkheid krijgt voor het leveren van de waarde van begin tot eind. Dit vraagt een mindset die op een Nederlandse manier ook toegepast kan worden bij onze projecten.’

WSP kijkt niet alleen binnen de eigen disciplines, maar durft ook buiten de eigen organisatie de samenwerking op te zoeken, vertelt Krüse. ‘Op dit moment werken wij, met een aantal andere adviseurs en aannemers, aan de ontwikkeling van een aantal digitale applicaties. Daar kunnen wij dan samen met onze concullega’s gebruik van maken. Samen sterk, noemen we dat.’

Future ready

Sterk maakt WSP zich ook voor mens en milieu, zegt Kocken. ‘Ons Future Ready- programma ondersteunt onze mensen om de visie op de toekomst uit te dagen en mogelijke oplossingen voor toekomstige problemen te identificeren. En dat wordt door klanten erg gewaardeerd. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Bestcon, producent van prefab beton, een duurzaamheidsscan uitgevoerd.’

‘Het rapport van WSP heeft onze bewustwording verder verhoogd. We zien nu nog meer kansen in de combinatie product en proces en hoe we onze impact op het milieu naar een nog lager niveau kunnen krijgen. We waren al goed bezig, maar ere wie ere toekomt: WSP had hierin de rol van voortrekkende adviseur.’ Ronald Keurntjes – algemeen directeur Bestcon.

‘WIJ KIJKEN NIET ALLEEN OVER LANDSGRENZEN EN ONZE EIGEN DISCIPLINES, MAAR OOK OVER DE KADERS VAN ONZE ORGANISATIE HEEN’

Duurzaam kantoorgebouw

Een voorbeeld van een project waarbij grensverleggend en Future Ready gewerkt werd, is het energieneutraal en circulair kantoorpand, gelegen op het nieuwe bedrijvenpark Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht. ‘Dit kantoorgebouw met twee verdiepingen is speciaal ontworpen op verzoek van PCS. Het is verhoogd boven het grondniveau om parkeergelegenheid onder het gebouw te creëren. Ten behoeve van natuur-inclusief bouwen zijn de rondom aanwezige overkragende gevelbanden uitgevoerd met mossedum, eveneens het dakterras. Deze uitkragingen zorgen ook voor zonwering in de steeds warmer wordende zomers. Het dak ligt vol met PV-panelen om ook het gebruikersgebonden deel van de energievraag te compenseren,’ vertelt De Leijer. ‘Maar dat is nog lang niet alles qua duurzaamheid. Dit gebouw is energieneutraal, circulair en demontabel ontworpen en wekt de volledige eigen energiebehoefte op. Zo wordt er door de toepassing van grote hoeveelheden hout in de constructie CO2 opgeslagen. Op de bouwplaats zijn materialen zoals lijm, kit en pur vermeden. De hoofddraagconstructie, waterdichte schil, bouwkundige inrichting, installaties en alle toegepaste materialen kunnen van elkaar gescheiden worden, waardoor ze gemakkelijk vervangen of hergebruikt kunnen worden. Een gebouw klaar voor de toekomst.’

All rights reserved © 2024 Young Media