31 mei 2024 - Erwin Asselman

Met ‘Aan de Vallei’ ontwikkelt JPO de grootste (natuur)inclusieve leefomgeving van Limburg

Een lakmoesproef voor de onderscheidende projectontwikkelaar die JPO wil zijn. Zo zou je gebiedsontwikkeling ‘Aan de Vallei’ in Roermond kunnen noemen. De streep die de Raad van State in 2019 haalde door het oorspronkelijke plan, bood volgens directeur Nadja van Es en ontwikkelingsmanagers Matthijs Vossen en Danny Salmans een unieke kans om het helemaal anders te gaan doen. Het resultaat wordt de grootste (natuur)inclusieve leefomgeving van Limburg. ‘We willen laten zien dat natuurontwikkeling en woningbouw elkaar kunnen versterken.’

Het 28 hectare grote projectgebied met 470 woningen in Roermond was in 2019 een van de eerste grootschalige gebiedsontwikkelingen die sneuvelde door de zogenaamde ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. ‘De teleurstelling was aanvankelijk groot, maar we hebben ons heel snel herpakt,’ verzekert Nadja van Es. ‘Als nieuwe directie begonnen Gard Stals en ik kort daarna met de transformatie van het bedrijf naar JPO. Als onderdeel van VolkerWessels kregen we daarbij vrijwel carte blanche. Het ‘stapelen van stenen’ was niet langer een doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. En het belangrijkste doel van JPO werd het creëren van ruimte voor geluk, door gebieden en gebouwen te creëren die mensen een gezonde leefomgeving bieden en waar sociale verbinding centraal staat.’

Het verschil maken

Met Limburg als voornaamste werkgebied, legden Van Es en Stals de afgelopen jaren aan wie het maar wilde horen uit, wil JPO voortaan ‘meer geven dan nemen’ en ‘voor de lange termijn het verschil maken in een stad of regio, door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven’. Van Es, in de zomereditie van VG Visie van 2022: ‘Aan luchtkastelen doet JPO niet. Naast balans tussen maatschappelijk en economisch rendement, maakt juist ook de balans tussen droom en realisme nadrukkelijk deel uit van onze nieuwe visie en werkwijze.’

Een andere aanpak

Ongeveer twee jaar later stellen Van Es en ontwikkelingsmanagers Matthijs Vossen en Danny Salmans tevreden vast dat het JPO geen enkele moeite kost om die nieuwe visie en werkwijze in de praktijk te brengen. ‘We kregen de kans om opnieuw te beginnen en het radicaal anders te gaan doen’, legt Vossen uit, tijdens een wandeling door het glooiende gebied ten zuiden van Roermond waar JPO samen met de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid Aan de Vallei wil realiseren. Van Es knikt. ‘Participatie is een essentieel onderdeel van onze nieuwe visie en werkwijze. En dan niet omdat het moet, maar omdat wij een concept juist graag sámen willen doorontwikkelen en in de praktijk brengen.’

Positieve energie

Als voorbeeld van die intrinsiek gedreven participatie noemt Salmans de excursies die JPO organiseerde naar inspirerende gebiedsontwikkelingen elders in Nederland. Met de gemeente Roermond voorop, keerden veel stakeholders boordevol ideeën en positieve energie terug van die bezoeken. ‘Voor de ontwikkeling van Aan de Vallei zijn we helemaal opnieuw begonnen. Een kans die we met beide handen aan hebben gegrepen,’ blikt Vossen terug. ‘De gemeente, de speeltuin, het Praktijkonderwijs Roermond hier vlakbij, alle bezwaarmakers, omwonenden. We zijn met alles en iedereen in gesprek gegaan om alle bedenkingen, maar vooral ook dromen en wensen te inventariseren. Dat heeft veel mooie inzichten en positieve energie opgeleverd.’

Landschap als basis

Volgens Van Es vormden in het oorspronkelijke plan de toekomstige woningen van meet af aan het uitgangspunt. ‘Tijdens het proces dat tot het nieuwe plan heeft geleid waren ze lange tijd in zekere zin bijzaak. In plaats van met een architect, zochten we in eerste instantie de samenwerking met een landschapsontwerper en ecologen. Zo ontwikkelden we eerst het landschap, een groen raamwerk, en daarna pas de woningen. Met als doel het creëren van een natuurinclusieve en gezonde leefomgeving’.

Veel meer dan bij het oorspronkelijke plan, voegt Vossen eraan toe, gingen we er bij de ontwikkeling van Aan de Vallei uit van de bestaande kwaliteiten van het plangebied en haar omgeving. ‘Dat gebruikten we als inspiratie. De aanwezige holle wegen en de hoogteverschillen in het glooiende landschap zijn bijvoorbeeld uniek voor Midden-Limburg en daarom juist elementen die we willen behouden en versterken.’

Plankaart Aan de Vallei met centraal de groene valle

Alles draait om verbinding

Tijdens de wandeling door het plangebied stelt Salmans dat naast ‘samen’ ook ‘verbinden’ een van de sleutelwoorden is geworden van Aan de Vallei. ‘De gebiedsontwikkeling biedt een unieke kans om de stad met het buitengebied en de mens met de natuur te verbinden. En niet te vergeten de natuur met de natuur: dwars door ‘Aan de Vallei’ komt de groene vallei, een ecologische verbindingszone, die de omliggende natuur met elkaar gaat verbinden en tevens een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen wordt.’

Die laatste opmerking kan volgens Van Es letterlijk worden genomen. ‘Stenen weg, schoenen uit, samen buiten spelen, echt een plek om te zijn, om te ontkiemen. Een plek ook waar we jong en oud, bewoners en bezoekers, prikkelen om buiten op ontdekking te gaan, elkaar te ontmoeten en zich te laten verwonderen door de natuur. Dat is onze droom.’

Groot draagvlak

Dankzij de nieuwe, onderscheidende aanpak is het bestemmingsplan voor Aan de Vallei volgens Vossen binnen een jaar opnieuw vastgesteld én is het gelukt om een groot draagvlak te creëren voor het plan. ‘Het mooiste voorbeeld vind ik de stadsecoloog van Roermond. De manier waarop we gezamenlijk invulling geven aan de natuurinclusiviteit blijkt enorm aan te slaan. We namen omwonenden en de gemeente mee op onze reis en hebben hem zien opbloeien tot de grootste ambassadeurs van wat de ‘grootste natuurinclusieve leefomgeving van Limburg’ moet worden.’

Buiten, samen, genieten

In samenwerking met Buro Lubbers, de ecologen en een viertal architecten is inmiddels een stedenbouwkundig plan uitgewerkt, dat volgens Van Es, Salmans en Vossen precies is geworden wat JPO voor ogen had: een plan met verschillende woonsferen, waarvan er enkele nieuw zijn voor Roermond. Zoals wonen bij de bosrand of uitkijkend over de vallei. Van Es: ‘Een omgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan, te bewegen, de natuur te ontdekken en buurtbewoners te ontmoeten.’ Salmans: ‘In de woongebieden is ruimte voor diverse woningtypes: grondgebonden woningen en kleinschalige appartementengebouwen, zowel huur als koop. Een plek waar je de vrijheid van het vergezicht en geborgenheid van het dal ervaart. Een doeltreffende doorvertaling van het concept dat is gefundeerd op drie pijlers: Buiten, Samen, Genieten.’

Aan de Vallei, Roermond

‘VERBINDEN IS EEN VAN DE SLEUTELWOORDEN GEWORDEN VAN AAN DE VALLEI’

Maatschappelijk relevant

Het meest in het oog springende onderdeel van het stedenbouwkundig plan is volgens Vossen de centrale groene vallei, die plaats gaat bieden aan onder andere een pluktuin, speelruimten, meanderende wadi’s voor hemelwateropvang, fiets- en wandelpaden en vooral heel veel natuur. ‘Ik ben heel benieuwd hoe de toekomstige bewoners de ‘geluksmomenten’ die we zowel in de woningen als openbare ruimte gaan creëren ervaren: plekken waar ze aangenaam verrast kunnen worden door de schoonheid van het landschap en de natuur buiten.’

Aan het eind van de wandeling door het plangebied, stelt Van Es vast dat natuur- en woningbouwontwikkeling hier hand in hand gaan. ‘We transformeren een eenzijdig agrarisch gebied, naar een gebied met veel biodiversiteit. Woningbouw buiten de stad kan dus ook het landschap beter maken. Maatschappelijk is dat een zeer relevante ontwikkeling. We verbinden meerdere grote opgaven van de huidige tijd. Zo geven we een antwoord op de enorme vraag naar woningen, versterken we de biodiversiteit in onze leefomgeving en bevorderen we de gezondheid van mensen.’

En dat, voegt Salmans eraan toe, blijkt in een grote behoefte te voorzien. ‘Er zijn heel veel mensen die wel bij – maar niet middenin de stad willen wonen.’

Voldoening en waardering

Omdat JPO recent naar Roermond is verhuisd, kan de ontwikkeling van Aan de Vallei volgens Van Es van dichtbij worden gevolgd. ‘We kunnen niet wachten. Inherent aan onze nieuwe visie en werkwijze, is dat niet alleen het eindresultaat van onze gebiedsontwikkelingen maar ook de weg ernaartoe veel energie en voldoening geeft en veel waardering oogst.’

Persoonlijke vragen Matthijs Vossen, ontwikkelingsmanager JPO

WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD?
Maak je niet druk om dingen waar je geen invloed op hebt. Concentreer je op dingen waar je wel het verschil kunt maken.
WAT WIL JIJ MENSEN MEE GEVEN?
Denk na over wat jij kunt betekenen en deel dit met anderen. Door verbinding te zoeken krijg je meer voor elkaar. Dit geldt in goede en in slechte tijden, vier successen samen en deel verdriet samen.
WAT WAS VOOR JOU EEN BESLISSEND MOMENT IN JE LEVEN?
De geboorte en het overlijden van onze zoon Floris. Dit zet alles in perspectief en laat je weer beseffen wat echt belangrijk is.
WAT MAAKT JOU NIEUWSGIERIG?
Het idee dat iets altijd makkelijker of anders kan roept veel vragen op.
WAAR KOM JIJ ‘S OCHTENDS JE BED VOOR UIT?
Voor een heerlijke wandeling, het liefst door de natuur. Even lekker je hoofd leegmaken en weer vooruit kijken.
HOE GA JIJ OM MET UITDAGINGEN?
Daar draai ik mijn hand niet voor om. Heerlijk om samen of alleen uitdagingen klein te maken en aan oplossingen te werken.
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Betekenisvol zijn. Iedere dag bijdragen aan het geluk van anderen en mijzelf. Enerzijds bij de ontwikkeling van een nieuwe leefomgeving, een nieuw thuis voor mens en dier en anderzijds tijdens mijn vrije tijd zodat mensen kunnen deelnemen aan de sport waar ik zo van hou.

WAAR SPREEK JE AF MET VRIENDEN EN WAAROM?
Dit hangt af van het doel. De ene keer spreken we af voor een stevige wandeling in de Ardennen en de andere keer lekker op het terras of in de kroeg.
WAT IS JE FAVORIETE UITWAAIPLEK?
Bij uitstek in de bergen! Heerlijke weidse uitzichten en frisse berglucht. Op de ski’s of tijdens een huttentocht. Ik kijk er nu al naar uit!
WANNEER ERVAAR JE BEZIELING IN JE WERK EN JE LEVEN?
Als je dingen doet waar je blij van wordt dan geniet je iedere dag.
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Lekker in de tuin, verstand op nul, grasmaaier aan!
HOE BLIJF JIJ TROUW AAN JEZELF?
Door dicht bij mezelf te blijven en te spiegelen hoe ik zelf behandeld zou willen worden.
HOE KRIJG JIJ ZAKEN IN BEWEGING?
Vaak gewoon door te doen. Het liefst samen met anderen vanuit een gezamenlijk doel.
NAAR WELKE PODCAST LUISTER JE GRAAG?
Ik luister geen podcast.
WAT BETEKENT GELUK VOOR JOU?
Ik ben vrij zorgeloos opgegroeid en heb alle kans gekregen om te zijn wie ik ben. Ondanks een aantal tegenslagen in de laatste jaren heeft dit mij de veerkracht gegeven om altijd vooruit te kijken. Deze zorgeloosheid is een vorm van geluk die ik iedereen gun.

Persoonlijke vragen Nadja van Es, directeur JPO

WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD?
Dicht bij mezelf en mijn gevoel blijven en vertrouwen op mijzelf om ver te geraken.
WAT WIL JIJ MENSEN MEE GEVEN?
Leer jezelf kennen. Wat jou drijft, wat jou energie geeft. Durf in de spiegel te kijken. Dat is zo ontzettend waardevol!
WAT WAS VOOR JOU EEN BESLISSEND MOMENT IN JE LEVEN?
Het vroegtijdige overlijden van mijn vader, al 18 jaar geleden. Het heeft me laten inzien dat het leven kort kan zijn en dat je niets moet uitstellen.
WAT MAAKT JOU NIEUWSGIERIG?
Als ik iets nieuws kan ontdekken. Bij een ander, bij mezelf. Of op een bepaalde plek. Het heeft me al vaak mooie inzichten, momenten en ontdekkingen gebracht. Nieuwsgierig zijn met de speelsheid en onbevangenheid van een kind. Heerlijk gevoel is dat!
WAAR KOM JIJ ‘S OCHTENDS JE BED VOOR UIT?
Een moment voor mezelf met een zelfgemaakte chocoladecroissant en een goede cappuccino, de zon door het raam. Maar vooral als ik kan doen wat ik leuk vindt, wat energie geeft.
NAAR WELKE PODCAST LUISTER JE GRAAG?
Sychologie van Succes Podcast van Albert Sonnevelt en Tonny Loorbach, korte podcasts over persoonlijke ontwikkeling, geluk, groei, het doorbreken van patronen en belemmerende overtuigingen.
WAT BETEKENT GELUK VOOR JOU?
De kleine momenten, een moment van verbondenheid met een ander, een moment van trots, samen herinneringen maken met mijn kinderen
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Iets betekenen voor een ander, de wereld om ons heen en het leven een beetje mooier maken, betekenisvol zijn.

HOE GA JIJ OM MET UITDAGINGEN?
Door ze simpelweg aan te gaan. Ik gebruik mijn doorzettingsvermogen en mijn creativiteit om mijn doelen te behalen. Niet opgeven, kijken hoe het wel kan, de grenzen opzoeken en gewoon doen.
WAAR SPREEK JE AF MET VRIENDEN EN WAAROM?
Bij een vuurtje in de tuin vanwege de mooie en kwetsbare gesprekken, in een goed restaurant om samen te genieten van lekker eten of met vriendinnen op de dansvloer. Dan komt het kind in mij naar boven.
WAT IS JE FAVORIETE UITWAAIPLEK?
Op zee. Bij voorkeur al surfend. Vanwege het ultieme gevoel van vrijheid en het alleen reageren op dat wat er is, niet denken en maximaal in het moment zijn.
WANNEER ERVAAR JE BEZIELING IN JE WERK EN JE LEVEN?
Het moment waarop ik in een flow kom, de tijd vergeet, geen belemmeringen zie en ergens helemaal in op ga.
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Muziek hard aan in de auto onderweg naar huis. Een wandeling of hardlooprondje in de natuur. Even helemaal alleen zijn. En ik kan oprecht genieten van architectuur, kunst, fotografie en dans.
HOE BLIJF JIJ TROUW AAN JEZELF?
Door trouw te zijn aan wat ik zelf voel en daar ook naar te handelen. Mijn eigen hart volgen. Dat is wel eens anders geweest. Maar lukt me steeds beter.
HOE KRIJG JIJ ZAKEN IN BEWEGING?
Door een inspirerende visie te creëren, zowel binnen ons bedrijf als in onze projecten. Laten zien wat de impact kan zijn en de ander meenemen op reis. En door te ontdekken wat de ander drijft en door het stellen van de simpele waaromvraag.

Persoonlijke vragen Danny Salmans, ontwikkelingsmanager JPO

WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD?
Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perceptie, dus als we van elkaar begrijpen wat achter die perceptie zit, dan kun je vanuit begrip en respect voor elkaar een goed gesprek voeren. Een open houding is daarin cruciaal.
WAT WIL JIJ MENSEN MEE GEVEN?
Sta open voor het onbekende. Spontaniteit levert mooie momenten op.
WAT WAS VOOR JOU EEN BESLISSEND MOMENT IN JE LEVEN?
Het moment waarop ik Pfeiffer had, waardoor ik tot het inzicht kwam hoe belangrijk het is om energie te krijgen in wat je doet, zowel privé als zakelijk.
WAAR KOM JIJ ‘S OCHTENDS JE BED VOOR UIT?
Om te werken aan plekken die geluksmomentjes opleveren.
HOE GA JIJ OM MET UITDAGINGEN?
Ik vind het fijn om de uitdaging eerst te doorgronden. Begrijpen wat er speelt, om vanuit die achtergrond na te denken over het eindpunt en de weg ernaar toe. Rustgevende muziek werkt daar erg goed bij!
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Trots. We hebben een aantal grote en omvangrijke projecten, waarmee we enorme impact kunnen maken voor een stad. Het resultaat dat ontstaat in een intensief proces waar veel effort in zit, dat creëert een trots gevoel van binnen.
WAAR SPREEK JE AF MET VRIENDEN EN WAAROM?
Vaak op terras of in de kroeg, om even gezellig bij te praten nu dat je elkaar niet meer zo vaak ziet.

WAT MAAKT JOU NIEUWSGIERIG?
Drijfveren van de mensen om mij heen.
WAT IS JE FAVORIETE UITWAAIPLEK?
De Roeventerpeel in Weert.
WANNEER ERVAAR JE BEZIELING IN JE WERK EN JE LEVEN?
Wanneer een lang gekoesterde droom vorm krijgt door verbeeldingskracht. Wanneer concepten tot leven komen en een verhaal vertellen met ‘body’.
HOE KOM JIJ TOT JEZELF NA EEN DRUKKE WERKWEEK?
Wandelen. Even lekker erop uit en nergens aan denken.
HOE BLIJF JIJ TROUW AAN JEZELF?
Door te luisteren naar de signalen die mijn onderbuikgevoel me geven en gelijktijdig m’n ratio af en toe aan de kant te zetten, wetende dat dat tot frictie kan leiden.
HOE KRIJG JIJ ZAKEN IN BEWEGING?
Door op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke deler, het gezamenlijk belang. Als we vanuit die kracht samenwerken, met respect voor ieders belangen, dan kun je stappen maken.
NAAR WELKE PODCAST LUISTER JE GRAAG?
De podcast Psycholoog. Mooi om via deze podcast de werking van onszelf beter te leren begrijpen.
WAT BETEKENT GELUK VOOR JOU?
Het ervaren van rust, ruimte en vrijheid, in de breedste zin des woord.

All rights reserved © 2024 Young Media