Categorie archieven: wonen #nieuws

Een binnenstadsvisie

Hierbij volgt de samenvatting van de binnenstadsvisie die Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken, op 10 oktober aan burgemeester Femke Halsema heeft gepresenteerd. ‘Een nieuwe historische binnenstad. Visie op de binnenstad van Amsterdam 2040.’

Amsterdam moet verder kijken dan de binnenstad

Leve de nieuwe verblijfsgebieden De obsessieve aandacht voor de ervaren overlast door toeristen in het Amsterdam binnen de singels lijkt elke poging om stadsbreed een constructieve dialoog te voeren met ondernemers, bewoners en vastgoedpartijen te frustreren. Het ontwikkelen van een optimistisch toekomstbeeld voor de hoofdstad is niet het primaat van de gemeenteraad of bestuurders. Het […]

‘Brexit heeft aantrekkingskracht van Amsterdam verder versterkt’

Amsterdam bouwt weer volop kantoren en zal dat tot zeker 2026 blijven doen, stelt wethouder Simone Kukenheim. Vooral door de brexit zal de vraag naar kantoorruimte hard blijven groeien. ‘We zijn nog met 100 internationale bedrijven in gesprek voor mogelijke vestiging.’